Запитання - відповіді

Щорічна основна відпустка
В якому розмірі виплачується грошова допомога державному службовцю, який планує йти у щорічну основну відпустку?
Олена Усенко , головний спеціаліст сектору режимів праці, відпочинку та норм праці Департаменту заробітної плати та умов праці Мінсоцполітики України
Оксана Кліжевська , головний спеціаліст відділу оплати праці у бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці Мінсоцполітики України
Оксана ГУЗЕНКО , головний спеціаліст Директорату норм та стандартів гідної праці Мінсоцполітики

Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати (ст. 57 Закону про держслужбу).

Якщо державному службовцю надається частина такої відпустки, то грошова допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати виплачується за його заявою один раз на рік при наданні будь-якої з частин щорічної основної відпустки.

Грошова допомога до щорічної основної відпустки є обов’язковою виплатою та кошти на її виплату передбачаються в кошторисі закладу. При цьому під час формування фонду оплати праці на відповідний бюд­жетний рік для кожного державного службовця передбачається одна така допомога. Тобто якщо державному службовцю надається щорічна основна оплачувана відпустка, виплата грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати до неї є обов’язковою (один раз на рік).

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

Закон про держслужбу — Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу». Закон про відпустки — Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки». Постанова № 15 — постанова КМУ від 18.01.2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів». Постанова № 286— постанова МКУ від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів». Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100. Роз’яснення № 30 — роз’яснення Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати від 29.12.65 р. № 30/39 «Про порядок оплати тимчасового заступництва» (діє на території України в частині, що не супере­чить національному законодавству, на підставі постанови ВРУ від 12.09.91 р. № 1545 «Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР»)