Запитання - відповіді

Пенсія за вислугу років
Із серпня 2011 р. я отримую пенсію за вислугу років (маю більше 30 років медичного стажу) і продовжую працювати, але не за фахом. Мені 59 років. Чи маю я право при досягненні пенсійного віку в жовтні цього року змінити свою пенсію на пенсію за віком? Якщо так, то яким буде механізм нарахування пенсії за віком (чи враховуватиметься мій заробіток на останньому місці роботи, і за який рік застосовуватиметься показник середньої заробітної плати на одну особу по Україні)? Чи призначать мені грошову допомогу в розмірі 10 пенсій як медику?
Галина Мастюгіна , заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України

Статею 45 Закону № 1058 передбачено, що переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

При переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій ст. 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Виняток є лише у разі, якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена частиною другою ст. 40 Закону № 1058 для призначення пенсії (за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.).

Отже, при переведенні Вас з пенсії за вислугу років на пенсію за віком Ви матимете право на врахування страхового стажу, набутого після призначення пенсії за вислугу років, та обчислити пенсію з урахуванням заробітку за період, визначений ст. 40 Закону № 1058. Однак, при цьому буде застосований показник середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час обчислення пенсії за вислугу років (з 01.03.2019 р. — 4 404,35 грн).

Пунктом 71 Прикінцевих положень Закону № 1058 встановлено, що особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 цього Закону, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е» — «ж» ст. 55 Закону України від 05.11.91 р. № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення» (далі — Закон № 1788), і мають страховий стаж, зокрема, жінки — 30 років на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій станом на день її призначення.

Порядок обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги та її виплати, затверджений постановою Кабміну від 23.11.2011 р. № 1191.

Таким чином, враховуючи те, що Вам було призначено пенсію за вислугу років та крім того, Ви на час досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону № 1788, не працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е» — «ж» ст. 55 цього Закону, державну грошову допомогу при переведенні на пенсію за віком Вам не призначать.