Запитання - відповіді

Податкова накладна на фактично не надані послуги
Чи потрібно реєструвати в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної, яку було складено та зареєстровано в ЄРПН у минулому періоді на послуги, які фактично платнику податку не надавалися і яку платником податку не було включено до складу податкового кредиту? Як така реєстрація вплине на реєстраційну суму платника податку?
Аліна Кравзюк , заступник начальника Управління методологічного супроводження адміністрування податків — начальник відділу методології адміністрування ПДВ Департаменту податків і зборів з юридичних осіб ДФС України

Обов’язок платника податку — продавця при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг у встановлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою визначено у п. 201.10 ст. 201 ПКУ.

Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у разі повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача за правилами п. 192.1 ст. 192 ПКУ підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у разі виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Таким чином, у разі складання податкової накладної без факту здійснення господарської операції та її реєстрації в ЄРПН платник податку за п. 192.1 ст. 192 ПКУ з метою виправлення помилок, допущених при складанні такої податкової накладної, може скласти розрахунок коригування до неї. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем товарів/послуг, на якого була складена така податкова накладна.

Граничні строки реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН визначено п. 201.10. ст. 201 ПКУ. Зокрема, реєстрація в ЄРПН розрахунку коригування, складеного постачальником до податкової накладної  на отримувача — платника податку, в якому передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, має здійснюватися протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем).

Порушення платниками податку граничного строку, передбаченого ст. 201 ПКУ, для реєстрації розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН тягне за собою накладення на платника ПДВ, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 ПКУ покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірах, визначених п. 1201. 1 ст. 1201 ПКУ.

Крім того, за п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН, збільшує показник ∑НаклОтр, який є складовою формули, за якою в системі електронного адміністрування ПДВ (далі — СЕА ПДВ) обчислюється реєстраційна сума.

Тобто оскільки постачальником було складено та зареєстовано в ЄРПН податкову накладну, то на відповідну суму було збільшено реєстраційну суму в платника податку в СЕА ПДВ. І якщо платник податку не отримував від постачальника послуги, на які була складена податкова накладна, то він не має права на суму ПДВ по зазначеній податковій накладній у складі реєстраційної суми.

При цьому чинними нормами ПКУ не передбачено можливості виключення з ЄРПН поданих на реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування (в тому числі тих, що були складені без факту здійснення господарської операції).

Отже, з метою приведення даних СЕА ПДВ у відповідність із даними податкового обліку платник податку має зареєструвати в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної, складеної без факту здійснення господарської операції, з дотриманням граничних строків реєстрації в ЄРПН, визначених п. 201.10 ст. 201 ПКУ.

Після такої реєстрації реєстраційна сума в СЕА ПДВ платника буде зменшена (приведена у відповідність).