Запитання - відповіді

Право на некоригування фінрезультату на податкові різниці
Чи матиме право платник податку на прибуток у декларації за 2019 рік прийняти рішення про незастосування коригувань фінрезультату на податкові різниці зважаючи на те, що у 2018 р. він мав перевищення 20-мільйонної межі обсягу річного доходу, а у 2019 році звітує щокварталу, проте за 2019 рік обсяг доходів не перевищить 20 млн грн?
Світлана Тимощук , начальник відділу розгляду звернень Управління ­вдосконалення методології податку на прибуток підприємств Департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДПС України

Так, матиме. Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку і за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.

Таким чином, неперевищення суми доходів у розмірі 20 млн грн за річний звітний (податковий) період є підставою для некоригування фінрезультату до оподаткування, визначеного у цьому самому звітному (податковому) періоді, на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені за розділом ІІІ ПКУ. Тож під поняттям «останній річний звітний (податковий) період» для цілей застосування пп. 134.1.1 ст. 134 ПКУ слід розуміти звітний податковий рік, у якому платник має декларувати рішення про некоригування фінрезультату до оподаткування.