Запитання - відповіді

Довідка про наявний страховий стаж
Хто видає довідку про наявний страховий стаж та які документи надаються для її отримання?
Галина Мастюгіна , заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України

Довідка про наявний страховий стаж видається органами ПФУ за заявою особи, до якої додаються копія трудової книжки та у разі потреби документи, що підтверд­жують трудовий стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою КМУ від 12.08.93 р. № 637.

Обчислення страхового стажу проводиться за правилами ст. 24 Закону № 1058 (до 01.01.2004 р. — за даними трудової книжки, документів про військову службу та навчання тощо), після зазначеної дати — за даними персоніфікованого обліку).

Органи Пенсійного фонду надсилають (або надають під особистий підпис у журналі реєстрації видачі довідок) особі довідку про наявний страховий стаж у двох примірниках та пам’ятку про порядок призначення тимчасової допомоги у формі, затвердженій Мінсоцполітики, як правило, в день звернення, але не пізніше, ніж через п’ять робочих днів.

Копія трудової книжки, документи, що підтверджують трудовий стаж, подані особою органу ПФУ, зберігаються в особовій справі до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває права на пенсійну виплату.

Для призначення тимчасової допомоги особа подає органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання такі документи:

  • заяву;
  • документ, що посвідчує особу;
  • інформацію про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу місця фактичного проживання);
  • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);
  • довідку про наявний страховий стаж, видану органами Пенсійного фонду України;
  • декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги;
  • копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

Інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги, зазначається в декларації про доходи та майновий стан.

Форми заяви та декларації про доходи та майновий стан затверд­жено наказами Мінсоцполітики від 21.04.2015 р. № 441 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг» та від 22.07.2003 р. № 204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб».

Якщо особа звертається за призначенням тимчасової допомоги за місцем фактичного проживання, до заяви додається довідка про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на особу, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги.