Запитання - відповіді

Реімпорт товару
Покупець-нерезидент за умовами зовнішньоекономічної угоди здійснив повернення частини раніше експортованого товару платнику податку — експортеру. Зазначений товар після переукомплектації підлягає подальшій реалізації на митній території України. Чи включається сума ПДВ, сплачена при поверненні товару на митну територію України, до податкового кредиту?

За визначенням, наведеним у ст. 77 МКУ, реімпорт — це митний режим, відповідно до якого товари, що були вивезені або оформлені для вивезення за межі митної території України, випускаються у вільний обіг на митній території України зі звільненням від сплати митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД.

Операції із ввезення товарів у митному режимі реімпорту на підставі п. 206.3 ст. 206 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ, крім операцій із ввезення за п. 3 частини другої ст. 78 МКУ, які оподатковуються ПДВ за ставкою, визначеною пп. 194.1.1 ст. 194 ПКУ.

При ввезенні товарів на митну територію України за п. 3 частини другої ст. 78 МКУ у митному режимі реімпорту платник податку включає суму ПДВ, сплачену під час митного оформлення таких товарів, до складу податкового кредиту на підставі належним чином оформленої митної декларації.

Суми ПДВ, сплачені на митниці при ввезенні товарів, необоротних активів на митну територію України, у тому числі за операціями реімпорту, підлягають відповідному відображенню в рядку 11.1 податкової декларації з ПДВ за формою, затвердженою наказом № 21.

При цьому п. 198.5 ст. 198 ПКУ передбачено, що платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної з урахуванням п. 189.1 ст. 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН у терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з ПДВ (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 р., — у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених п. 189.9 ст. 189 ПКУ).

Господарською діяльністю за визначенням, наведеним у пп. 14.1.36 ст. 14 ПКУ, є діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу.

Таким чином, у разі якщо вартість товарів, які були повернуті нерезидентом та розмитнені платником у режимі імпорту, включається до вартості продажу товарів, які використовуються в оподатковуваних операціях, пов’язаних з отриманням доходів, то вважається, що такі товари призначаються для використання в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності такого платника податку, а тому податкові зобов’язання з ПДВ під час здійснення операцій з реалізації на митній території України відповідно до п. 185.1 ст. 185 та п. 198.5 ст. 198 ПКУ не нараховуються.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

ГКУ — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. МКУ — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Наказ № 21 — наказ Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість». Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307