Запитання - відповіді

Неподання/несвоєчасне подання звіту про суми податкових пільг
Підприємство у деклараціях з плати за землю за 2017 — 2019 роки, поданих за формою, затверд­женою наказом № 560, у колонці 16 відобразило суму пільги із земельного податку. Водночас за вказаний період звіт про суми податкових пільг підприємство не складало та до контролюючого органу не подавало. Чи передбачено застосування штрафних санкцій у такому випадку?

Суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, має вести облік сум таких пільг та складати звіт за формою за додатком до Порядку (п. 30.6 ст. 30 ПКУ та п. 2 Порядку).

Оскільки ПКУ передбачено подання відомостей про суми коштів, не сплачених до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, у вигляді звіту, то за вимогами п. 120.1 ст. 120 ПКУ за неподання або несвоєчасне подання звіту застосовуються штрафні санкції у розмірі 170 грн.

У разі вчинення тих самих дій платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, до такого платника застосовуються штрафні санкції у розмірі 1 020 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

ЗКУ — Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ. ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV Кодекс про надра — кодекс України про надра від 27.07.94 р. № 132/94-ВР. Закон № 1127 — Закон України від 06.10.99 р. № 1127-ХІV «Гірничий закон України». Закон № 2245 — Закон України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». Наказ № 560 — наказ Мінфіну від 16.06.2015 р. № 560 «Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)». Порядок — Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв›язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233