Запитання - відповіді

Строки розрахунків за експортно-імпортними операціями
Підприємство планує здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Які строки розрахунків установлено за експортно-імпортними операціями на сьогодні? Чи на всі операції строки розрахунків однакові?
Ірина Бочко , головний державний ревізор-інспектор
Юрій Ляшко , начальник відділу контролю за валютними операціями та операціями у сфері ЗЕД Управління аудиту фінансових установ та валютного контролю Департаменту податкового та митного аудиту Державної фіскальної служби України

Пунктом 21 розділу II Положення, затвердженого постановою НБУ від 02.01.2019 р. № 5, установлено, що граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 365 календарних днів.

Утім граничні строки розрахунків:

не поширюються на операцію з експорту, імпорту товарів (включаючи незавершені розрахунки за опера­цією), сума якої (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на дату здійснення операції) є меншою, ніж розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (далі —  незначна сума), крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій (фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150 000 грн або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150 000 грн)1;

1 Незабаром очікується збільшення цього показника до 400 000 грн (прим. ред.).

застосовуються з урахуванням, установлених НБУ, за поданням Кабміну відповідно до абзацу другого частини першої ст. 13 Закону України від 21.06.2018 р. № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» (далі — Закон № 2473), винятків та/або особливостей для окремих товарів,
та/або галузей економіки. На сьогодні такі винятки та особливості запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів встановлено постановою НБУ від 14.05.2019 р. № 67;

можуть бути подовжені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, шляхом видачі висновку (частина четверта ст. 13 Закону № 2473).