Запитання - відповіді

Форс-мажорні обставини
Чи зупиняється нарахування пені за порушення строків розрахунків за операціями з експорту/імпорту товарів у разі виникнення форс-мажорних обставин? Якими документами такі обставини підтверджуються?
Ірина Бочко , головний державний ревізор-інспектор
Юрій Ляшко , начальник відділу контролю за валютними операціями та операціями у сфері ЗЕД Управління аудиту фінансових установ та валютного контролю Департаменту податкового та митного аудиту Державної фіскальної служби України

У разі якщо виконання договору зупиняється у зв’язку з виникненням форс-мажорних обставин, перебіг строку розрахунків та нарахування пені зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та поновлюється з дня, що настає за днем закінчення дії таких обставин.

Підтвердженням виникнення та закінчення дії форс-мажорних обставин є відповідна довідка уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони зовнішньоекономічного договору (контракту) або третьої країни відповідно до умов цього договору (контракту).