Запитання - відповіді

Відповідальність за порушення строків розрахунків
Яка відповідальність застосовується за порушення граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями? Чи нараховується пеня, якщо резидентом подано позовну заяву про стягнення заборгованості з нерезидента?
Ірина Бочко , головний державний ревізор-інспектор
Юрій Ляшко , начальник відділу контролю за валютними операціями та операціями у сфері ЗЕД Управління аудиту фінансових установ та валютного контролю Департаменту податкового та митного аудиту Державної фіскальної служби України

Порушення резидентами строку розрахунків тягне за собою нарахування пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3 % суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару) у національній валюті (у разі здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним договором (контрактом) у національній валюті) або в іноземній валюті, перерахованій у національну валюту за курсом НБУ, встановленим на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару) (частина п’ята ст. 13 Закону № 2473).

Однак у разі прийняття до розгляду судом, міжнародним комерційним арбітражем позов­ної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, що виникла внаслідок недотримання нерезидентом строку, передбаченого зовнішньоекономічним договором (контрактом), або прийняття до провадження уповноваженим органом відповідної країни документа про стягнення такої заборгованості з боржника-нерезидента на користь резидента в позасудовому (досудовому) примусовому порядку строк розрахунку зупиняється з дня прийняття до розгляду такої заяви (прийняття до провадження відповідного документа) і пеня за порушення строку в цей період не нараховується (частина п’ята ст. 13 Закону № 2473).

У разі ухвалення судом, міжнародним комерційним арбітражем рішення про відмову в позові повністю чи частково в частині майнових вимог або про відмову у відкритті провадження у справі чи про залишення позову без розгляду, а також у разі визнання документа про стягнення заборгованості з боржника-нерезидента таким, що не підлягає виконанню, недійсним, незаконним тощо та/або закриття (припинення) провадження без зарахування грошових коштів на рахунки резидентів у банках України за таким документом строк поновлюється і пеня за його порушення нараховується за кожний день прострочення, включаючи період, на який цей строк було зупинено.

У разі ухвалення судом, міжнародним комерційним арбітражем рішення про задоволення позову сплаті підлягає лише пеня, нарахована до дня прийняття позовної заяви до розгляду судом, міжнародним комерційним арбітражем.