Запитання - відповіді

Робота за договором підряду: право на відпустку
Робітниця звернулась із заявою про надання відпустки, але їй було відмовлено у зв’язку з тим, що вона працює за договором підряду. Чи правомірні дії роботодавця?

Відповідно до ст. 265 КЗпП за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час роботодавці несуть фінансову відповідальність у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Чинне законодавство України передбачає можливість виконання робіт, надання послуг громадянином як на підставі трудового договору, так і на підставі договору цивільно-правового характеру.

Згідно зі ст. 21 КЗпП трудовий договір є угодою між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Порядок укладення договорів цивільно-правового характеру, зокрема договору підряду, регулюється Цивільним кодексом.

Так, у ст. 837 цього Кодексу зазначено, що за договором підряду підрядник зобов’язується виконати на свій ризик певну роботу за завданням замовника з його або своїх матеріалів, а замовник зобов’язується прийняти й оплатити виконану роботу.

При укладанні договору підряду працівник не подає заяву про прийняття його на роботу, роботодавець не видає наказ про зарахування його на певну посаду і не вносить запис до трудової книжки.

Оплата виконаних робіт (послуг) проводиться, як правило, після оформлення акта приймання-здачі робіт (послуг).

На виконавця роботи за договором підряду не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, умови колективного договору, у тому числі різні соціальні пільги і гарантії. Отже, така особа не має права на щорічну відпустку.