Запитання - відповіді

Статистична звітність про використання води
У якому випадку подається звітність про використання обсягів води за формою № 2ТП-водгосп (річна) суб’єктами господарювання?
Світлана Костецька , головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування ресурсних та рентних платежів Управління адміністрування податків та контрольної роботи Департаменту податків і зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби України
Галина Коваленко , заступник начальника Управління ресурсних, рентних та неподаткових платежів Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної фіскальної служби України

Пунктом 1.3 Порядку № 78 визначено, що державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) (далі — Звіт).

Звіт подається один раз на рік не пізніше 1 лютого, що настає за звітним року, до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства України (п. 1.9 зазначеного Порядку).

Копії Звітів з відміткою про одержання (штампом організації, що прийняла Звіт, та датою прийняття) подаються платниками рентної плати за воду разом з податковими деклараціями до територіальних органів ДФС (п. 1.11 Порядку № 78).

Відповідно до п. 1.5 цього Порядку під час державного обліку водокористування систематизуються дані про водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, та:

  • здійснюють забір води із поверхневих та підземних водних об’єктів в обсязі від 20 м3 води на добу;
  • забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 20 м3 води на добу (у середньому протягом календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення;
  • забирають воду для зрошення в обсязі від 20 м3 води на добу (у середньому протягом зрошувального періоду);
  • мають сезонний режим роботи та забирають воду в обсязі від 20 м3 води на добу (у середньому протягом періоду його роботи у межах календарного року);
  • мають оборотні системи водопостачання загальною потужністю 1000 м3 води на добу і більше незалежно від кількості забраної (отриманої) води;
  • використовують воду для виробництва напоїв незалежно від кількості води;
  • здійснюють скид (незалежно від об’єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у водні об’єкти та підземні горизонти;
  • віднесені до галузі гідроенергетики;
  • користуються водними об’єктами для рибо­господарських потреб (крім суден флоту рибної промисловості).

У разі якщо діяльність суб’єкта господарювання — водокористувача не підпадає під критерії, визначені пунктом 1.5 Порядку № 78 для здійснення державного обліку водокористування, такий суб’єкт господарювання не повинен подавати Звіт.