Запитання - відповіді

Визначення платника при оренді суден
Хто здійснює справляння рентної плати за воду для потреб водного транспорту при оренді суден вантажного та пасажирського флоту?
Світлана Костецька , головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування ресурсних та рентних платежів Управління адміністрування податків та контрольної роботи Департаменту податків і зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби України
Галина Коваленко , заступник начальника Управління ресурсних, рентних та неподаткових платежів Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної фіскальної служби України

Правовідносини в частині оренди майна регулюються, зокрема, Господарським кодексом, п. 1 ст. 283 якого визначено, що за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Істотними умовами договору оренди є: об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації); строк, на який укладається договір оренди; орендна плата з урахуванням її індексації; порядок використання амортизаційних відрахувань; відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу (п. 1 ст. 284 Господарського кодексу).

Таким чином, при оренді суден вантажного та пасажирського флоту платником рентної плати за воду є водокористувач — суб’єкт господарювання, який згідно з договором оренди використовує орендований водний транспорт на водних шляхах (орендар).