Запитання - відповіді

Надання приміщень в оренду
Хто є платником рентної плати за воду у випадку, якщо суб’єкт господарювання має договір на надання послуг з водопостачання, укладений з підприємством, що надає послуги з централізованого водопостачання та надає в оренду власне приміщення іншому суб’єкту господарювання?
Світлана Костецька , головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування ресурсних та рентних платежів Управління адміністрування податків та контрольної роботи Департаменту податків і зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби України
Галина Коваленко , заступник начальника Управління ресурсних, рентних та неподаткових платежів Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної фіскальної служби України

Платниками рентної плати визначені водокористувачі — суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, які використовують, зокрема, воду, отриману шляхом забору води з водних обєктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі) (п. 255.1 ст. 255 Податкового кодексу).

Серед водокористувачів — суб’єктів господарювання, які використовують воду, отриману шляхом забору (з водних об’єктів та/або від інших водокористувачів), не є платниками рентної плати за воду водокористувачі, які використовують воду для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб (використання обсягів води у туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані) юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та платників єдиного податку (п. 255.2 ст. 255 зазначеного Кодексу).

Перелік обсягів води, за які рентна плата за воду не справляється, визначено пп. 255.4.1 п. 255.4 цієї статті.

Тобто якщо суб’єкт господарювання отримує воду від водокористувача — постачальника води на підставі укладеного договору на постачання води (договору на надання послуг з водопостачання) та використовує такі обсяги води для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, він не є платником рентної плати за воду.

При використанні обсягів води для інших, ніж виключно власні питні і санітарно-гігієнічні потреби, цілей, такий суб’єкт господарювання — водокористувач є платником рентної плати за воду за всі фактично використані ним обсяги води.

При наданні власних приміщень в оренду правовідносини в частині оренди майна регулюються, зокрема, п. 1 ст. 283, ст. 284 Господарського кодексу.

Рентна плата за воду обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води, лімітів використання води, ставок плати та коефіцієнтів.

За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, рентна плата за воду обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником (пп. 255.11.2 п. 255.11 ст. 255 Податкового кодексу).

Якщо господарська діяльність суб’єкта господарювання полягає в наданні нерухомого майна в оренду, то такий суб’єкт господарювання — орендодавець отримує економічну вигоду від послуг оренди, розмір якої залежить у тому числі від наявності водозабезпечення нежитлових приміщень та розміру понесених орендодавцем витрат на утримання внутрішньобудинкових мереж в таких приміщеннях.

Суб’єкт господарювання — орендодавець здійснює обчислення вартості наданих послуг оренди шляхом включення до складу інших прямих витрат всіх інших виробничих витрат, які можуть бути безпосередньо віднесено до конкретного об’єкта витрат, у тому числі витрат на постачання орендарям води внутрішньобудинковими мережами, включаючи до таких прямих витрат і витрати на сплату рентної плати за воду (п. 14 ПБО 16).

Таким чином, якщо суб’єктом господарювання — орендодавцем приміщення було укладено договір на надання послуг з водопостачання з підприємством, що надає такі послуги з централізованого водопостачання, а орендарями приміщень не було укладено окремі договори з підприємством водопостачання, такі передані обсяги води вважаються об’єктом оподаткування рентною платою за воду водокористувача-постачальника.

Тобто суб’єкт господарювання, що здійснює використання води виключно для власних питних та санітарно-гігієнічних потреб, при наданні приміщень (нежитлових або житлових) обчислює та сплачує рентну плату за воду за всі обсяги води, переданої ним через підприємство, що надає послуги з централізованого водопостачання до суб’єк­тів господарювання — водокористувачів, які здійснюють оренду об’єктів нерухомості (п. 255.3 ст. 255 Податкового кодексу).

Якщо водокористувачами — орендарями приміщень укладено окремий договір на надання послуг з водопостачання з підприємством, яке надає послуги з централізованого водопостачання до орендованих об’єктів нерухомості та обсяги отриманої води використовуються як для здійснення господарської (виробничої) діяльності, так і для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, такі суб’єкти господарювання — орендарі самостійно обчислюють та сплачують рентну плату за воду за обсяги фактично використаної ними води.

При цьому суб’єкт господарювання — орендодавець приміщення не є платником рентної плати за воду за такі обсяги води, використані орендарями.