Запитання - відповіді

Надання в оренду нерухомого майна
Чи нараховуються податкові зобов’язання з ПДВ згідно з п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу у разі здійснення платником податку операцій з надання в оренду нерухомого майна, яке розташоване за межами митної території України та при придбанні (спорудженні) якого суми ПДВ було включено до складу податкового кредиту?
Олена Прищепа , головний державний інспектор

Згідно з п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України відповідно до ст. 186 зазначеного Кодексу.

Підпунктом 186.2.2 п. 186.2 ст. 186 Кодексу визначено, що місцем постачання послуг, пов’язаних з нерухомим майном, у тому числі з тим, що будується (послуги агентств нерухомості, послуги з підготовки та проведення будівельних робіт, інші послуги за місцезнаходженням нерухомого майна), є фактичне місцезнаходження такого нерухомого майна.

Згідно з п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) у терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для това­рів/по­слуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 р., — у випадку якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку було включено до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 196 вищезазначеного Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених пп. 196.1.7 п. 196.1 цієї статті) та місце постачання яких розташовано за межами митної території України.

З метою застосування цього пункту податкові зобов’язання визначаються за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, на дату початку їх фактичного використання, зазначену в первинних документах, складених відповідно до Закону про бух­облік.

Згідно з п. 189.1 ст. 189 Податкового кодексу у разі здійснення операцій відповідно до п. 198.5 ст. 198 цього Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни).

Отже, у разі здійснення платником податку операції з надання в оренду нерухомого майна, розташованого за ме­жами митної території України та при придбанні (спорудженні) якого суми ПДВ було включено до складу податкового кредиту, такий платник податку на дату фактичної передачі такого майна в оренду, зазначену в первинних документах, повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу. При цьому база оподаткування визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості такого об’єкта, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, на який припадає дата фактичної передачі такого майна в оренду.