Запитання - відповіді

Операції з постачання національних фільмів
Який порядок звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання національних фільмів та послуг з їх демонстрації?
Олена Прищепа , головний державний інспектор

Пунктом 185.1 ст. 185 Податкового кодексу визначено, що об’єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України відповідно до ст. 186 цього Кодексу.

Під постачанням товарів згідно з пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 зазначеного Кодексу слід розуміти будь-яку передачу права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Постачанням послуг є будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи або надання інших майнових прав щодо таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 п. 14.1 вище­зазначеної статті).

Відповідно до п. 12 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу тимчасово, до 01.01.2017 р., звільнено від оподаткування ПДВ операції з постачання національних фільмів, визначених Законом про кінематографію, виробниками, демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів, а також постачання робіт та послуг з виробництва, у тому числі тиражування, національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених, субтитрованих державною мовою на території України, а також постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення та/або субтитрування державною мовою іноземних фільмів на території України.

Згідно зі ст. 3 цього Закону національним фільмом є створений суб’єктами кінематографії України фільм, виробництво якого здійснено в Україні та авторське право чи право власності на який повністю або частково належить суб’єктам кінематографії України, а також основна (базова) версія мовної частини звукового ряду якого створена українською мовою. Положення про посвідчення національного фільму та порядок його видачі (анулювання) затверджено наказом № 46.

Демонстратором фільму є суб’єкт кінематографії, який здійснює демонстрування (публічний показ) фільму. Під демонструванням (публічним показом, публічним сповіщенням і публічною демонстрацією) фільму слід розуміти професійну кінематографічну діяльність, що полягає в показі фільму глядачам у призначених для цього приміщеннях (кінотеатрах, інших кіновидовищних закладах), на відеоустановках, а також на каналах мовлення телебачення.

Таким чином, норми п. 12 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування ПДВ можуть застосовуватися демонстраторами фільмів тільки щодо тих операцій, які перераховано у зазначеному пункті.

Операції платника податку з надання послуг з демонстрування (публічного показу) фільму є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.