Запитання - відповіді

Банківський рахунок контрагента відкрито в офшорній зоні
Підприємство здійснює господарські операції з нерезидентом, який зареєстрований у державі, що не включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України. Обсяг таких операцій перевищує 5 млн. грн., банківський рахунок такого нерезидента відкрито в офшорній зоні. Чи вважатимуться такі операції контрольованими?

Критерії, згідно з якими господарські операції вважаються контрольованими для цілей нарахування податку на прибуток, визначено пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу.

Так, згідно із зазначеною нормою для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, які впливають на об’єкт оподаткування платника податку, що здійснюються:

  • з пов’язаною особою — нерезидентом;
  • з нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України;
  • через комісіонерів-нерезидентів при здійсненні зовнішньоекономічних господарських операцій з продажу товарів.

Підпунктом 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 — 39.2.1.3 та 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує5 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Таким чином, господарські операції з купівлі товару резидентом у нерезидента, зареєстрованого у державі (на території), не включеній до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, та обсяг таких господарських операцій з цим нерезидентом перевищує 5 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік, не підпадають під визначення контрольованих у разі якщо нерезидент не є пов’язаною особою з резидентом, незалежно від того, в якій країні (території) відкрито банківський рахунок такого нерезидента.