Запитання - відповіді

Відсотки, нараховані на користь пов’язаних осіб — нерезидентів
Пунктом 140.3 ст. 140 Податкового кодексу передбачено, що відсотки, які не враховано при визначенні об’єкта оподаткування у попередніх звітних періодах, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних періодів у сумі, зменшеній щороку на 5%. Як здійснити розрахунок такого показника?

Відсотки, нараховані на користь пов’язаних осіб — нерезидентів, що перевищували обмеження, встановлені п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу, можуть бути використані у зменшення фінансового результату майбутніх звітних податкових періодів. Для цього сума таких відсотків щороку зменшується на 5%.

Наприклад, якщо сума неврахованих відсотків за 2015 р. становила 20 000 грн., то у 2016 р. платник податку може зменшити фінансовий результат до оподаткування за результатами звітних періодів — квартал, півріччя, 9 місяців або рік на 19 тис. грн. (20 тис. грн. × 5% = 1 тис. грн.)

При цьому зазначена сума відсотків, а також сума відсотків, нарахованих на користь пов’язаних осіб — нерезидентів у 2016 р., не повинна перевищувати обмеження, встановлені вищезазначеним пунктом Кодексу, а саме суму, яка становить 50% суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду.

Щодо залишку суми процентів минулих періодів у розмірі 5% (у наведеному прикладі 1 тис. грн.), то платник податку не має права в подальшому враховувати такий залишок у майбутніх звітних періодах.