Запитання - відповіді

Зарахування навчання до страхового стажу
Чоловік навчався та здобув професію радіомеханіка по ремонту радіотелевізійних апаратів. Після закінчення навчання працював за фахом. Чи буде враховано період навчання до страхового стажу при призначенні пенсії?

Студенти, слухачі навчальних закладів згідно із Законом про пенсійне страхування не є застрахованими особами, а тому періоди навчання після 01.01.2004 р. не зараховуються до страхового стажу при обчисленні розміру пенсії.

Водночас частиною четвертою ст. 24 цього Закону визначено, що періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше (до 01.01.2004 р.).

Таким чином, згідно з п. «д» ст. 56 Закону про пенсійне забезпечення час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі зараховується до стажу роботи.

Тому якщо чоловік навчався до 01.01.2004 р. на денній формі навчання, то весь час навчання буде зараховано до страхового стажу при призначенні пенсії за умови надання документа про період навчання (диплома, атестата, довідки тощо).