Запитання - відповіді

Повернення на електронний рахунок надміру сплачених грошових коштів
Чи підлягає збільшенню сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — реєстраційна сума), у разі повернення на рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ (далі — електронний рахунок) надміру сплачених грошових коштів до бюджету?

Реєстраційна сума платника податку обчислюється за формулою, встановленою п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс), складовими якої, зокрема, є сума поповнення електронного рахунку, сума виданих та отриманих податкових накладних тощо.

При цьому у збільшення реєстраційної суми враховуються загальна сума поповнення електронного рахунку з поточного рахунку платника податку, в тому числі електронних рахунків платника — сільськогосподарського підприємства, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 Податкового кодексу, зазначених у підпунктах «а» — «в» п. 2001.2 ст. 2001 цього Кодексу, а також сума, спрямована на погашення заборгованості з податку за рахунок субвенцій з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах.

Згідно з п. 2001.4 ст. 2001 Податкового кодексу на електронний рахунок платника зараховуються кошти з власного поточного рахунку платника та з рахунків платників, відкритих у відповідних органах Казначейства України, для проведення розрахунків із погашення заборгованості з різниці в тарифах.

Також на електронний рахунок зараховуються кошти з бюджету в сумах надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ, повернутих платнику податків у порядку, встановленому ст. 43 зазначеного Кодексу.

Тобто сума коштів на електронному рахунку не тотожна реєстраційній сумі платника податку.

При цьому Податковим кодексом не передбачено збільшення реєстраційної суми платника податку на суму надміру сплачених до бюджету грошових коштів, що були повернуті на його електронний рахунок.