Запитання - відповіді

Надання послуг із використанням сільгосптехніки
Як відображаються у податковій звітності з ПДВ операції суб’єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ із надання іншим сільськогосподарським підприємствам послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого персоналу?

Відповідно до п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75% вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх  12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Дія спеціального режиму оподаткування ПДВ у межах діяльності у сфері сільського господарства відповідно до пп. 209.15.2 п. 209.15 зазначеної статті поширюється, зокрема, на такий вид діяльності, як надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам із використанням сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг).

Відповідно до п. 209.7 ст. 209 Податкового кодексу сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у товарних групах 1 — 24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, отримані в результаті провадження діяльності, на яку відповідно до п. 209.17 цієї статті поширюється дія спеціального режиму оподаткування ПДВ, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються безпосередньо платником податку — суб’єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ (крім придбання таких товарів/послуг в інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку — їх виробником.

Перелік послуг, які можуть надаватися суб’єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ у межах діяльності у сфері сільського господарства, визначено у підпунктах 209.17.14 та 209.17.15 п. 209.17 зазначеної статті Кодексу, а саме:

  • надання послуг у рослинництві, облаштуванні ландшафту (зокрема, надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого персоналу);
  • надання послуг у тваринництві.

Згідно з ДК КВЕД 009:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457, надання послуг у рослинництві, облаштуванні ландшафту підпадає під код класифікації видів економічної діяльності 01.61 «Допоміжна діяльність у рослинництві».

При цьому відповідно до Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності, затверджених наказом Держкомстату України від 23.12.2011 р. № 396 (далі — Методологічні основи), клас, визначений під кодом класифікації видів економічної діяльності 01.61 «Допоміжна діяльність у рослинництві», включає, зокрема, надання сільськогосподарської техніки разом із обслуговуючим персоналом.

Таким чином, перелік послуг, які можуть надаватися суб’єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ у межах діяльності у сфері сільського господарства, визначено у підпунктах 209.17.14 та 209.17.15 п. 209.17 ст. 209 Податкового кодексу з урахуванням пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності, визначених у Методологічних основах.

Отже, обсяг постачання послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого персоналу іншим сільськогосподарським підприємствам відображається у податковій декларації з ПДВ із позначкою «0121» за умови, що такі послуги:

  • надаються  особою — суб’єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ;
  • пов’язані виключно із допоміжною діяльністю у рослинництві, облаштуванні ландшафту;
  • надаються із використанням власної сільськогосподарської техніки (право власності належить безпосередньо сільськогосподарському підприємству, яке надає послуги), оскільки із переліку сільськогосподарських послуг виключено послуги, придбані в інших осіб;
  • сільськогосподарську техніку не передано у фінансову оренду (лізинг).

Якщо ж зазначені послуги надаються суб’єктам господарювання, які не є сільськогосподарськими підприємствами, то їх обсяг відображається суб’єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ у податковій декларації з ПДВ із позначкою «0110».