Запитання - відповіді

Компенсація вартості другої вищої освіти
Чи має право платник податків на податкову знижку на навчання при здобутті другої вищої освіти?

Відповідно до пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником на користь закладів освіти, для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. При цьому така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу, у розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.

Згідно з п. 16 частини першої ст. 1 Закону № 1556 освітня діяльність — це діяльність вищих навчальних закладів, що провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб.

Пунктом 11 частини першої цієї статті визначено, що здобувачі вищої освіти — особи, які навчаються у виші на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації.

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук (п. 2 ст. 5 Закону № 1556).

Відповідно до ст. 60 цього Закону післядипломна освіта — це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду.

Післядипломну освіту здійснюють заклади післядипломної освіти або відповідні структурні підрозділи вишів і наукових установ.

До інших осіб, які навчаються у вишах, відповідно до п. 3 ст. 61 Закону № 1556 належать, зокрема, слухач — особа, яка навчається на підготовчому відділенні вишу, або особа, яка отримує додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за програмами післядипломної освіти.

Таким чином, здобуття другої вищої освіти є складовою вищої освіти, компенсацію вартості якої платник податку має право включити до податкової знижки з урахуванням обмежень, встановлених пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу.