Запитання - відповіді

Цілодобовий режим роботи
Суб’єкт господарювання (ресторан) працює цілодобово (робоча зміна триває з 12 год 00 хв до 00 год 30 хв). Який порядок друкування Z-звіту при такому режимі роботи?
Олександр Хівренко , головний державний ревізор-інспектор
Андрій Бондаренко , заступник директора Департаменту — начальник Управління перевірок окремих платників Департаменту аудиту Державної фіскальної служби України

Згідно з п. 9 ст. 3 Закону про РРО суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані щоденно друкувати на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг)) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій.

Зазначена норма враховує особливості роботи РРО, які мають забезпечувати друкування таких звітів за кожний робочий день.

Зміна — це період роботи реєстратора від реєстрації першої розрахункової операції після виконання Z-звіту до виконання наступного Z-звіту.

У примітках до формату і розрядності даних, що зберігаються у фіскальній пам’яті (додаток до Вимог № 199), наведено таке уточнення: максимальна тривалість зміни РРО не має перевищувати 24 год.

У зазначеному випадку слід розрізняти тривалість зміни роботи РРО та тривалість зміни роботи персоналу суб’єкта господарювання.

Відповідно до п. 7 Вимог № 199 усі режими роботи реєстратора, крім тих, що забезпечують усунення причин блокування, мають блокуватися, зокрема, у разі перевищення максимальної тривалості зміни.

Отже, у разі якщо суб’єкт господарювання (ресторан) працює цілодобово і робоча зміна закінчується наступного календарного дня о 00 год 30 хв, то Z-звіт має роздруковуватися кожного дня після закінчення робочої зміни, тобто після 00 год 30 хв, але не пізніше 24 год, які минули від реєстрації першої розрахункової операції після виконання поперед­нього Z-звіту.

Слід також зауважити, що згідно з п. 2.6 Положення № 637 уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися. Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 зазначеного Положення, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у КОРО на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).

Таким чином, у разі якщо суб’єкт господарювання (ресторан) працює цілодобово (робоча зміна розпочинається одного календарного дня о 12 год 00 хв, а закінчується наступного календарного дня о 00 год 30 хв), оприбуткування готівки здійснюється шляхом вчинення запису у КОРО на підставі фіскальних звітних чеків РРО. При цьому дата оприбуткування готівки у КОРО має відповідати даті роздрукування фіскальних звітних чеків РРО (Z-звіт має роздруковуватися після завершення робочої зміни о 00 год 30 хв).