Запитання - відповіді

Відображення послуг від нерезидента в декларації з ПДВ
Як у податковій декларації з ПДВ відображається розподіл податкового кредиту за податковою накладною, складеною платником при отриманні послуг від нерезидента на митній території України, якщо ці послуги використовуються частково в оподатковуваних операціях, а частково — ні?

Пунктом 180.2 ст. 180 Податкового кодексу визначено, що особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.

Датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання послуг нерезидентами, місце надання яких — митна територія України, є дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше (п. 187.8 ст. 187 зазначеного Кодексу).

Для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України датою виникнення права платника на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями, включеними отримувачем таких послуг до податкової декларації з ПДВ попереднього періоду (п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу).

Згідно з п. 3.8 розділу V Порядку № 1492 у рядку 7 декларації зазначаються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України. Пунктом 4.4 розділу V цього Порядку передбачено, що в рядку 15 (колонка А) декларації зазначається обсяг придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, ввезення) з ПДВ товарів/послуг та необоротних активів, які використовуються частково в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об’єктом оподаткування (ст. 196 Податкового кодексу) та/або звільнені від оподаткування (ст. 197, підрозділ 2 розділу XX цього Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 ст. 186 Податкового кодексу за межами митної території України).

Відповідний розподіл суми ПДВ для визначення частини податкового кредиту здійснюється згідно з визначеною у табл. 1 «Розрахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях» додатка 7 (Д7) до податкової декларації з ПДВ часткою використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях.

Визначена частка використання застосовується протягом поточного календарного року при визначенні податкового кредиту і заповненні рядка 15.1 (колонка Б) декларації.

Отже, операція з отримання платником ПДВ від нерезидента на митній території України послуг, які призначаються для використання у господарській діяльності та при цьому частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, на дату виникнення податкових зобов’язань підлягає відображенню в рядку 7 декларації, а в декларації наступного звітного періоду відповідно до визначеної частки використання — в рядку 15 такої декларації.

При цьому податкова накладна за такою операцією відображається в податковій декларації з ПДВ з урахуванням частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях, зокрема в рядку 15.1 декларації відображаються операції з придбання з ПДВ, які надають право на формування податкового кредиту, а в рядку 15.2операції з придбання з ПДВ, які не надають такого права.