Запитання - відповіді

Операції з цінними паперами
Чи впливає на фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду від’ємний або позитивний результат, отриманий від продажу або іншого відчуження цінних паперів? Як у декларації з податку на прибуток відображається збиток та прибуток, отриманий від продажу різних видів цінних паперів?

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (ПБО) або міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III цього Кодексу.

Різниці, що виникають при операціях з продажу або іншого відчуження цінних паперів, визначаються відповідно до п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу.

Так, згідно з пп. 141.2.1 вищезазначеного пункту фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму від’ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних ПБО або МСФЗ.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 141.2.2 п. 141.2 с. 141 Податкового кодексу).

Таким чином, фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму прибутку від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового періоду відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Підпунктом 141.2.3 п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу встановлено, що платники податку окремо визначають загальний фінансовий результат за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів звітного періоду відповідно до національних ПБО або МСФЗ.

Тобто платники податку ведуть окремий податковий облік операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів з дотриманням положень національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та окремо визначають загальний фінансовий результат від таких операцій.

Якщо за результатами звітного періоду отримано від’ємний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у поперед­ніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від’ємного значення загального фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів зменшує загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів, що настають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від’ємного значення фінансового результату (пп. 141.2.4 п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу).

Якщо за результатами звітного періоду платником податку отримано позитивний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у попередніх податкових періодах), сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів збільшує фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду платника податку (пп. 141.2.5 п. 141.2 ст. 141 вищеза­значеного Кодексу).

Таким чином, фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду платника податку підлягає коригуванню (збільшенню) на суму позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, визначеного відповідно до положень пп. 141.2.5 п. 141.2 ст. 141 Податкового кодексу, у вигляді різниці.

У декларації з податку на прибуток збиток і прибуток від операцій з купівлі-продажу різних видів цінних паперів відображаються в цілому в рядку 4.1.3 РІ (фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 01 – рядок 02 – рядок 03)).