Запитання - відповіді

Перерахунок пенсії працюючому пенсіонеру
Працюючому пенсіонеру призначено пенсію за віком у розмірі 2 120 грн. З травня 2016 р. збільшено прожитковий мінімум, проте розмір пенсії не було перераховано. В чому причина?

З 01.05.2016 р. для осіб, які втратили працездатність, прожитковий мінімум підвищився з 1 074 до 1 130 грн, у зв’язку з чим органами Пенсійного фонду України проведено перерахунки пенсій, у результаті яких збільшилися розміри виплат, що визначаються з урахуванням прожиткового міні­муму.

У разі якщо розмір пенсії особи, обчислений з урахуванням наявного у неї страхового стажу та із її заробітку, не досягає мінімального розміру пенсії, який за повний страховий стаж особі встановлюють на рівні прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, пенсію встановлюють на рівні цього прожиткового мінімуму.

Повний страховий стаж — 20 років для жінок та 25 років для чоловіків (для осіб, яким пенсію призначено до 01.10.2011 р. та які після цієї дати не здійснювали перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії); 30 років для жінок та 35 років для чоловіків (для осіб, яким пенсію призначено після 01.10.2011 р. чи до цієї дати, але після того їм проведено перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу та заробітку, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії).

Якщо ж страховий стаж неповний, то розмір пенсії також визначають пропорційно стажу, враховуючи зазначений прожитковий мінімум.

Якщо особа має більше страхового стажу, до її пенсії встановлюється доплата за понаднормовий стаж.

Мінімальний розмір пенсії за віком та доплату за понаднормовий стаж визначають з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Тому з травня ці пенсії перераховано.

Проте перерахунок мінімального розміру пенсії та доплати за понаднормовий стаж проведено лише непрацю­ючим пенсіонерам.

Водночас ст. 47 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загально­обов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що починаючи з 01.04.2015 р. по 31.12.2016 р. особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону України від 22.10.1993 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі — Закон № 3551), які працюють на посадах та на умовах, передбачених Законом України від 16.12.93 р. № 3723-XII «Про державну службу», Законом України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу», Законом України від 14.10.2014 р. № 1697-VII «Про прокуратуру», Законом України від 07.07.2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів», призначені пен­сії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.

У період роботи на інших посадах/роботах пенсія (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551), розмір якої перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. З 01.05.2016 р. — 1 695 грн (1 130 × 1,5).