Запитання - відповіді

Дебіторська заборгованість
Підприємство має дебіторську заборгованість за зовнішньоекономічними контрактами, яка є безнадійною. Чи підлягає така заборгованість відоб­раженню у Декларації про валютні цінності?

Відповідно до ст. 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», Указу Президента України від 18.06.94 р. № 319/94 «Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами» обов’язковому декларуванню підлягають валютні цінності, доходи та майно, що належать суб’єктам підприємницької діяльності — резидентам і перебувають за межами України.

Форму Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами (далі — Декларація), затверджено наказом Мінфіну України від 25.12.95 р. № 207.

Згідно з Декларацією відображенню підлягають, зокрема, наявність коштів на рахунках, відкритих в іноземних банках (розділ ІІ); суми коштів, перерахованих за кордон за імпортними контрактами, та відомості про експортовані товари (роботи, послуги), щодо яких на звітну дату порушено законодавчо встановлені строки розрахунків (розділи ІІ та ІІІ); товари (роботи, послуги), що експортовані резидентом за межі України за бартерними угодами і за які на звітну дату не надійшла в установлені законодавством строки імпортна частина бартерної угоди (розділ ІІІ).

При цьому зазначеними законодавчими та нормативними документами не передбачено можливості недекларування наявності безнадійної дебіторської заборгованості або внаслідок списання підприємством простроченої дебіторської заборгованості з бухгалтерського обліку у зв’язку із закінченням терміну позов­ної давності.

Таким чином, валютні цінності та майно, які на звітну дату перебувають за кордоном, у тому числі списані суми простроченої дебіторської заборгованості, а також залишки коштів на рахунках, відкритих в іноземних банках, підлягають декларуванню суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.