Запитання - відповіді

Додаткова відпустка держслужбовцю
Держслужбовець з 01.05.2016 р. змінив місце державної служби. З 30.05.2016 р. стаж його державної служби становить 13 років. Коли такий держслужбовець має право скористатися щорічною додатковою відпусткою та якої тривалості?

Механізм надання держслужбовцям додаткових щорічних відпусток визначено Порядком надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 270 (далі — Порядок).

Так, згідно з п. 3 Порядку додаткова відпустка конкретної тривалості надається держслужбовцям після досягнення відповідного стажу державної служби.

Тому виникнення права на додаткову оплачувану відпустку та її тривалість залежать не від відпрацьованого у році часу, а лише від наявності відповідного стажу державної служби.

Водночас у перший рік державної служби у державному органі держслужбовцю, який має стаж такої служби понад п’ять років, додаткова відпустка надається після закінчення шести місяців безперервної служби в цьому органі, якщо інше не передбачено законодавством (п. 4 Порядку).

Пунктом 8 розділу ХІ Закону України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу» передбачено, що стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством.

У подальшому тривалість відпустки за стаж державної служби має розраховуватися відповідно до норм чинного законодавства.

Держслужбовцю, який відповідно до ст. 35 Закону України від 16.12.93 р. № 3723-XII «Про державну службу» (втратив чинність) за стаж державної служби 12 років набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 9 календарних днів, додатковий день надається після наступних двох років державної служби (п. 12 Порядку).

Тобто тривалість відпустки держслужбовця, який має стаж служби 12 років, два роки залишатиметься незмінною і становитиме 9 днів, право на 10 днів додаткової відпустки в нього виникне після 14 років стажу, на 11 днів — після 15 років стажу тощо.

Таким чином, за стаж державної служби 13 років держслужбовець має право на чергову щорічну додаткову відпустку тривалістю 9 календарних днів починаючи з 30.05.2016 р. Проте скористатися такою відпусткою він може після закінчення шестимісячного терміну безперервної служби на новому місці роботи, тобто після 01.11.2016 р. До закінчення такого терміну зазначена відпустка тривалістю, пропор­ційною до відпрацьованого часу, не надається.