Запитання - відповіді

Відмітка про застосування касового методу
Платник податку здійснює постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів. Чи слід такому платнику заповнювати поле «Відмітка про застосування касового методу податкового обліку» в податковій декларації?

Згідно з п. 6 розділу ІІІ Порядку № 21 платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов’язання, яку зазначає в податковій звітності. Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

Визначення касового методу для цілей оподаткування згідно з розділу V Податкового кодексу наведено у пп. 14.1.266 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу

Осіб, що застосовують/можуть застосовувати касовий метод податкового обліку, визначено пунктами 187.1 та 187.10 ст. 187 та п. 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу.

Про застосування касового методу податкового обліку платник податку робить відмітку у відповідному полі податкової декларації з ПДВ.

Платники податку, що здійснюють постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів відповідно до п. 187.7 ст. 187 Податкового кодексу, визначають лише дату виникнення податкових зобов’я­зань за датою зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку, але не застосовують касовий метод податкового обліку.

Отже, поле «Відмітка про застосування касового методу податкового обліку» в податковій декларації з ПДВ заповнюється лише при застосуванні касового методу податкового обліку і не заповнюється платниками податку, що здійснюють постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів.