Запитання - відповіді

Оперативна оренда обладнання
Українська компанія отримала в оперативну оренду мобільний буровий комплекс від нерезидента (резидента Угорщини). Чи потрібно утримувати з платежів за оренду податок за ставкою 15 %?
Ірина Чепленко , заступник начальника відділу податкового співробітництва Управління міжнародних зв’язків Департаменту організації роботи Служби Державної фіскальної служби України

Згідно з положеннями пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

Для цілей цього підпункту під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, слід розуміти, зокрема, лізингову/орендну плату, що вноситься резидентами або постійними представництвами на користь нерезидента-лізингодавця/орендодавця за договорами оперативного лізингу/оренди (пп. «ґ» пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу).

Відповідно до положень пп. 141.4.2  п. 141.4 ст. 141 Кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 цього пункту, за ставкою у розмірі 15 % (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 — 141.4.6 та 141.411 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Конвенція між Україною і Угорською Республікою про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень набрала чинності з 24.06.96 р.

Згідно з положеннями п. 1 ст. 7 цієї Конвенції країна, що є джерелом доходу від підприємницької діяльності, здійснюваної нерезидентом, має право на оподаткування такого доходу лише за наявності на території цієї країни постійного представництва такого нерезидента, через яке одержується цей дохід.

Якщо резидент Угорської Республіки одержує доходи з джерел в Україні винятково від здавання в оперативну оренду мобільного бурового комплексу і не має на території України постійного представництва, то відповідно до положень статей 5 та 7 Конвенції між Україною і Угорською Республікою зазначений дохід не підлягає оподаткуванню в Україні.

Відповідно до п. 103.2 ст. 103 Податкового кодексу особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Застосування міжнародного договору України у частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами п. 103.4 ст. 103 Податкового кодексу.

Отже, якщо резидент Угорської Республіки одержує доходи з джерел в Україні винятково від здавання в оперативну оренду мобільного бурового комплексу і не має на території України постійного представництва, зазначений дохід не підлягає оподаткуванню в Україні.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Конвенція між Україною і Угорською Республікою — Конвенція між Україною і Угорською Республікою про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень від 24.06.96 р. Конвенція між Урядом України і Урядом Чеської Республіки — Конвенція між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно від 20.04.99 р.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання