Запитання - відповіді

Проценти за договором позики
Українська компанія сплачує проценти за договором позики, укладеним з нерезидентом (резидентом Чеської Республіки). Як оподатковуватимуться сплачувані проценти з урахуванням положень Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування? Про який спосіб застосування обмеження йдеться у п. 2 ст. 11 зазначеної Конвенції?
Ірина Чепленко , заступник начальника відділу податкового співробітництва Управління міжнародних зв’язків Департаменту організації роботи Служби Державної фіскальної служби України

Відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу дохід з джерелом походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 41 Кодексу. Для цілей цього підпункту такими доходами є, зокрема, проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) резидентом.

Відповідно до пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з такого доходу за ставкою в розмірі 15 % їх суми та за їх рахунок (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 — 141.4.6 та 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 Кодексу), який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Конвенція між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно набрала чинності з 20.04.99 р.

Згідно з положеннями п. 1 ст. 11 цієї Конвенції проценти, що виникають у Договірній Державі і сплачуються резиденту другої Договірної Держави, можуть оподатковуватись у цій другій Державі.

Однак відповідно до положень п. 2 цієї статті такі проценти можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, в якій вони виникають, і згідно із законодавством ­цієї Держави, але якщо одержувач фактично має право на проценти і є резидентом другої Договірної Держави, податок, що справляється, не повинен перевищувати 5 % від загальної суми процентів. Компетентні органи договірних держав за взаємною згодою встановлюють спосіб застосування такого обмеження.

При цьому слід зауважити, що положення пунктів 1 і 2 ст. 11 Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки не можуть трактуватися як такі, що надають платнику податку право вибору, в якій саме з двох договірних держав здійснюватиметься оподаткування одержаного доходу у вигляді процентів. Відповідно до положень цих пунктів і країна, що є джерелом доходу, і країна, резидентом якої є особа, що одержує проценти, мають право оподатковувати такий вид доходу.

Як наведено у п. 2 ст. 11 вищезазначеної Конвенції, країна, в якій виникають проценти, має право на оподаткування таких процентів (якщо внутрішнім законодавством передбачено оподаткування цього виду доходу), але це право обмежується ставкою ­5 % від загальної суми процентів.

При цьому відповідно до положень п. 1 ст. 11 вищезазначеної Конвенції країна резиденції особи, яка одержує проценти, також має право на оподаткування таких процентів за ставками свого внутрішнього законодавства, але з урахуванням податку, сплаченого в країні, що є джерелом доходу (ст. 23 Конвенції).

Установлене Конвенцією між Урядом України і Урядом Чеської Республіки обмеження (ставку оподаткування процентів порівняно зі ставкою, передбаченою внутрішнім законодавством, обмежено 5 %) може забезпечуватися за допомогою двох різних способів застосування такого обмеження: процедури безпосереднього застосування норм Конвенції при оподаткуванні процентів (ставка оподаткування процентів дорівнює 5 %) або процедури стягнення податку за ставкою, передбаченою внутрішнім законодавством (15 %), а потім відшкодування (повернення) надлишку сплаченого податку.

В Україні застосування зазначених процедур регламентовано положеннями ст. 103 Податкового кодексу.

Відповідно до першої процедури резидент України, який здійснює на користь нерезидента виплату з доходу з джерелом ­його походження з України, може безпосередньо застосувати до платежів, що виплачуються, відповідну норму Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки. Тобто податок з таких платежів буде утримано під час такої виплати за ставкою, зазначеною у цій Конвенції. Але при цьому необхідно мати на увазі, що підставою для безпосереднього застосування положень Конвенції при виплаті доходу є наявність на цей момент довідки, яка підтверджує: нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір (у даному випадку — резидентом Чехії), що і є підставою для використання переваг Конвенції. За відсутності на момент виплати такої довідки нерезидент підлягає оподаткуванню відповідно до законодавства України без урахування положень Конвенції.

Водночас якщо податок утримано без врахування наведених положень (за відсутності на момент виплати зазначеної вище довідки або з якихось інших причин), але нерезидент має право на оподаткування доходів за ставками, встановленими Конвенцією між Урядом України і Урядом Чеської Республіки, може бути застосовано процедуру відшкодування (повернення) сплаченого податку шляхом повернення різниці між сумою податку, яку було утримано, та сумою, належною до сплати відповідно до умов міжнародного договору.

Таким чином, дохід, отриманий у вигляді процентів за договором позики, укладеним з резидентом Чеської Республіки, якщо одержувач фактично має право на такі проценти, оподатковується за ставкою 5 %.

Спосіб застосування обмежень, зазначений у ст. 11 Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки, визначено положеннями ст. 103 Податкового кодексу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Конвенція між Україною і Угорською Республікою — Конвенція між Україною і Угорською Республікою про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень від 24.06.96 р. Конвенція між Урядом України і Урядом Чеської Республіки — Конвенція між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно від 20.04.99 р.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання