Запитання - відповіді

Штрафи, пеня, неустойка
Який порядок коригування фінрезультату до оподаткування на суми штрафів, пені, неустойок, сплачених контрагентам — юридичним особам платником податку на прибуток, нараховані за умовами договору?

Для цілей податкового обліку фінрезультат збільшується на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нараховану відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку на прибуток (крім фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 % відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу.

Отже, якщо штраф, пеню, неустойку сплачено платнику податку на прибуток за рішенням сторін договору, то фінансовий результат до оподаткування не коригується на суму таких витрат.