Запитання - відповіді

Строк зарахування іноземної виручки
У які строки виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в уповноважених банках?
Ірина Бочко , головний державний ревізор-інспектор

Порядок та строки розрахунків за експортними операціями визначені ст. 1 Закону № 185.

Так, відповідно до частини першої цієї статті виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг — з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку. Виручка резидента за експортним зовнішньоекономічним договором (контрактом) вважається перерахованою на його банківський рахунок за заявою резидента, якщо належна сума врегульована Експортно-кредитним агентством.

При цьому Нацбанк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені частиною першою цієї статті (частина п’ята ст. 1 Закону № 185).

На сьогодні п. 1 постанови № 410 встановлено, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені статтями 1 — 2 Закону № 185, здійснюються у строк, який  не перевищує 120 календарних днів.

Постанова набрала чинності з 16.12.2016 р. та діє до прийняття Нацбанком України окремої його постанови за умови відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України, крім пунктів 1 та 2 цієї постанови, які втрачають чинність 16.06.2017 р.

Водночас Законом № 1724 (набрав чинності з 03.01.2017 р.) ст. 1 Закону № 185 доповнено новою частиною другою, відповідно до якої вимоги частини першої цієї статті  не поширюються на експорт послуг (крім транспортних і страхових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання