Запитання - відповіді

Допомога до свят
Юридична особа — благодійник надає разову матеріальну допомогу до святкових дат згідно з умовами колективного договору колишнім працівникам (ветеранам, пенсіонерам). Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб сума такої допомоги?
Катерина Роднєва , головний державний інспектор відділу оподаткування юридичних осіб Управління адміністрування Бази знань Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України

З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів на підприємствах всіх форм власності на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань, укладається колективний договір.

До змісту колективного договору включається, зокрема, встановлення гарантій, компенсацій, пільг. При цьому колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги (ст. 13 КЗпП).

Крім того, колективним договором може бути передбачено виплату разової матеріальної допомоги, у тому числі колишнім працівникам.

З метою оподаткування матеріальна допомога, що надається без встановлення умов та напрямів її витрачання, належить до нецільової благодійної допомоги.

Особливості оподаткування благодійної допомоги встановлено п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу.

Абзацом першим пп. 170.7.3 цього пункту передбачено, що не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається, зокрема, резидентами — юридичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу, встановленого на 1 січня такого року (у 2017 р. — 2 240 грн). Перевищення допомоги над зазначеним розміром підлягає оподаткуванню на підставі пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу за ставкою 18 %.

При цьому благодійник — юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.

У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника — фізичної чи юридичної особи платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір (у 2017 р. — 2 240 грн).

Таким чином, якщо колективним договором передбачено виплату юридичною особою — благодійником разової матеріальної допомоги колишнім працівникам (ветеранам, пенсіонерам) до святкових дат, то у розумінні Податкового кодексу таку допомогу слід розглядати як нецільову благодійну допомогу, що оподатковується податком на доходи фізичних осіб з урахуванням пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 та пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання