Запитання - відповіді

Припинення підприємницької діяльності
З 25.01.2017 р. фізична особа — підприємець (пенсіонер) припинив свою підприємницьку діяльність. Протягом року до припинення підприємницької діяльності дохід був відсутній. З якого часу особа вважається непрацюючою та чи проводитиметься перерахунок пенсії у повному розмірі як непрацюючому пенсіонеру?

Пенсія працюючим пенсіонерам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи, учасників бойових дій, та осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551), розмір якої перевищує 150 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Статтею 11 Закону про пенсійне страхування визначено коло осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. До таких осіб належать і фізичні особи — підприємці.

Документами, які підтверджують, що особа не провадить діяльність, пов’язану з отриманням доходу, є:

  • індивідуальні відомості про застраховану особу, що надаються відділом персоніфікованого обліку за формою згідно з додатком 1 до Положення № 10, а у разі необхідності — за формою згідно з додатком 3 до цього Положення;
  • відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця за наявними в органі, що призначає пенсію, даними.

У разі початку діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, після призначення пенсії особа повідомляє орган, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, про дату початку діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску, реєстрації як фізичної особи — підприємця (провадження незалежної професійної діяльності) шляхом подання заяви. Заява може бути подана особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або надсилається поштовим відправленням.

При цьому відповідно до п. 2 частини другої ст. 16 Закону про пенсійне страхування особа надає на вимогу органу, що призначає пенсію, документи, що засвідчують відомості, які мають бути занесені або містяться в її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Згідно з частиною восьмою ст. 4 Закону № 755 фізична особа — підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою.

Отже, в період здійснення підприємницької діяльності та до дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця пенсіонер вважається працюючим (незалежно від факту одержання доходу).

У даному випадку пенсія перераховуватиметься в повному розмірі з 25.01.2017 р., тобто з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця. Зверніть увагу, що такий перерахунок проводитиметься лише за умови звернення з відповідною заявою до управління Пенсійного фонду, де особа перебуває на обліку як одержувач пенсії.

Зазначимо, що між датою припинення підприємницької діяльності і датою звільнення особи з роботи, яку вона виконувала, наприклад, на підставі трудового договору, є відмінності.

Відповідно до ст. 2411 КЗпП строки виникнення і припинення трудових прав та обов’язків обчислюються роками, місяцями, тижнями і днями. Коли строки визначаються днями, то їх обчислюють з дня, що настає після того дня, з якого починається строк.

Крім того, у п. 2.27 Інструкції № 58 зазначено, що днем звільнення вважається останній день роботи.

Тобто день звільнення — це останній день роботи. Якщо, наприклад, особа звільнилася 25.01.2017 р., пенсію їй як непрацюючій особі почнуть нараховувати з дня, що настає за днем звільнення, а саме з 26.01.2017 р.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю від 10.12.71 р. Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 755 — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців». Закон № 3551 — Закон України від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Положення № 10 — Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджене постановою Пенсійного фонду України від 18.06.2014 р. № 10-1. Інструкція № 58 — Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мін'юсту України та Мінсоцполітики України від 29.07.93 р. № 58

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання