Запитання - відповіді

Списання втрат при транспортуванні
Чи повинен платник податку нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ при здійсненні операцій зі списання втрат, що виникли при зберіганні й транспортуванні вироб­леної продукції, у межах норм природного убутку та понад такі норми?
Оксана Гермаківська , головний державний інспектор

Пунктом 198.3 ст. 198 Податкового кодексу передбачено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

  • придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;
  • придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);
  • ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Згідно з п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН у терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, не­оборотних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 р., у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

З метою застосування п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу податкові зобов’язання визначаються за товарами/послугами, необоротними активами:

придбаними для використання в неоподатковуваних операціях

на дату їх придбання

придбаними для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях

на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону про бухоблік

Таким чином, у разі якщо підприємством здійснюється списання втрат, що виникли при зберіганні і транспортуванні вироб­леної продукції понад норми природного убутку, така продукція не може бути використана у межах господарської діяльності підприємства. При цьому якщо під час придбання (виготовлення) товарів (сировини) для виробництва такої продукції суми ПДВ було включено до складу податкового кредиту, то підприємство повинно відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому відбувається її списання, здійснити нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за основною ставкою виходячи із вартості придбання таких товарів (сировини).

У разі списання втрат, що виникли при зберіганні і транспортуванні виробленої продукції у межах норм її природного убутку, та якщо під час придбання (виготовлення) товарів (сировини) для виробництва такої продукції суми ПДВ було включено до складу податкового кредиту, податкові зобов’язання з ПДВ підприємством не нараховуються, а податковий кредит не коригується за умови, що вартість таких товарів включено до складу вартості іншої готової продукції. У разі недотримання цієї умови за такими товарами визначаються податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу.