Запитання - відповіді

Плата за воду при оренді приміщення
Підприємством укладено договір про надання послуг з водопостачання з центральним водопостачальником. Приміщення, в яке постачається вода, здається в оренду. Хто є платником рентної плати: орендар такого приміщення чи орендо­давець?
Світлана Костецька , головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування ресурсних та рентних платежів Управління адміністрування податків та контрольної роботи Департаменту податків і зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби України

Не є платниками рентної плати водокористувачі, які використовують воду винятково для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які перебувають на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та платників єдиного податку.

Перелік обсягів води, за які рентна плата не справляється, визначено пп. 255.4.1 п. 255.4 ст. 255 Податкового кодексу.

Тобто якщо суб’єкт господарювання отримує воду від водокористувача — постачальника води на підставі укладеного договору поставки води (договір про надання послуг з водопостачання) та використовує такі обсяги води для задоволення винятково власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, він не є платником рентної плати.

При використанні обсягів води для інших, ніж винятково власні питні і санітарно-гігієнічні потреби, цілей такий суб’єкт господарювання — водокористувач є платником рентної плати за всі фактично використані ним обсяги води.

Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води, лімітів використання води, ставок плати та коефіцієнтів.

За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, рентна плата обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником (пп. 255.11.2 п. 255.11 ст. Податкового кодексу).

Якщо господарська діяльність суб’єкта господарювання полягає в наданні нерухомого майна в оренду, то такий суб’єкт господарювання — орендодавець отримує економічну вигоду від послуг оренди, розмір якої залежить у тому числі від наявності водозабезпечення нежитлових приміщень та розміру понесених орендодавцем витрат на утримання внутрішньобудинкових мереж у таких приміщеннях.

Суб’єкт господарювання — орендодавець здійснює обчислення вартості наданих послуг оренди шляхом включення до складу інших прямих витрат усіх інших виробничих витрат, які може бути безпосередньо віднесено до конкретного об’єкта витрат, у тому числі витрат на постачання орендарям води внутрішньобудинковими мережами, включаючи до таких прямих витрат і витрати на сплату рентної плати за воду (п. 14 ПБО 16).

Таким чином, платником рентної плати за використання води є суб’єкт господарювання, з яким укладено договір про централізоване водопостачання, а саме орендодавець.

Тобто суб’єкт господарювання, що здійснює використання води винятково для власних питних та санітарно-гігієнічних потреб, при наданні приміщень в оренду (нежитлових або житлових) обчислює та сплачує рентну плату за всі обсяги води, переданої ним через підприємство, що надає послуги з централізованого водопостачання, до суб’єктів господарювання — водокористувачів, які здійснюють оренду об’єктів нерухомості (п. 255.3 ст. 255 Податкового кодексу).

Якщо водокористувачами — орендарями приміщень укладено окремий договір на надання послуг з водопостачання з підприємством, яке надає послуги з централізованого водопостачання до орендованих об’єктів нерухомості, та обсяги отриманої води використовуються як для здійснення господарської (виробничої) діяльності, так і для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, такі суб’єкти господарювання — орендарі самостійно обчислюють та сплачують рентну плату за воду за обсяги фактично використаної ними води.

При цьому суб’єкт господарювання — орендодавець приміщення не є платником рентної плати за воду за такі обсяги води, використані орендарями.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 2918 — Закон України від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ «Про питну воду та питне водопостачання». Наказ № 457 — наказ Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457 «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010». Наказ № 719 — наказ Мінфіну України від 17.08.2015 р. № 719 «Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати». ПБО 16 — Положення  бухгалтерського обліку «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318