Запитання - відповіді

Сплата за уточнюючим розрахунком
На який рахунок слід сплачувати суму податкового зобов’язання з ПДВ та штрафу, що нараховані у зв’язку з самостійно виявленою помилкою за уточнюючим розрахунком?

Пунктом 50.1 ст. 50 Податкового кодексу встановлено, що у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Відповідно до п. 25 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 569, розрахунок з бюджетом у зв’язку з поданням уточнюючого розрахунку відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу та сплата передбачених Кодексом штрафних санкцій і пені здійснюються платником податку з поточного рахунка до відповідного бюджету.

Водночас з 01.01.2017 р. згідно зі змінами, внесеними Законом № 1797 до Податкового кодексу, розрахунок з бюджетом у разі подання уточнюючих розрахунків має проводитися у порядку, визначеному ст. 200 цього Кодексу, а саме виключно через електронні рахунки у системі електронного адміністрування (СЕА) (п. 2001.6 ст. 2001 Податкового кодексу).

При цьому зазначеним пунктом передбачено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, має право надсилати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у якому відкриті рахунки платників у СЕА ПДВ, реєстри для перерахування податку до бюджету в разі подання платником податку уточнюючих розрахунків до податкових декларацій.

Також відповідно до змін, внесених Законом № 1797 до п. 2001.2 ст. 2001 Податкового кодексу, розрахунки з бюджетом в СЕА ПДВ мають здійснюватися з цих рахунків, крім випадку, передбаченого абзацом другим п. 87.1 ст. 87 цього Кодексу, а саме: крім сплати податкових зобов’язань, що виникли до 01.07.2015 р., та/або погашення податкового боргу за податковими зобов’язаннями, що виникли до 01.07.2015 р. У такому разі перерахування коштів до бюд­жету здійснюється безпосередньо з поточних рахунків платника податків, відкритих у банках.

Враховуючи зазначене, розрахунки з бюджетом у зв’язку з поданням уточнюючих розрахунків та сплата передбачених Податковим кодексом штрафних санкцій і пені мають здійснюватися виключно через електронні рахунки у системі електрон­ного адміністрування.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання