Запитання - відповіді

Коефіцієнт індексації для несільгоспугідь
Який коефіцієнт індексації потрібно застосовувати при обчисленні бази оподаткування платою за землю для несільськогосподарських угідь у 2017 р.?

Базою оподаткування платою за землю є нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (пп. 271.1.1 п. 271.1 ст. 271 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс)).

Пунктом 289.2 ст. 289 Кодексу визначено, що центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель.

За інформацією Держстату України, індекс споживчих цін за 2016 р. становив 112,4 %, його застосування не суперечить абзацу другому п. 289.2 ст. 289 Податкового кодексу.

При цьому п. 8 підрозділу шість розділу ХХ Кодексу передбачено застосування особливих умов індексації. Зокрема, індекс споживчих цін за 2016 р., що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із значенням:

  • для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) — 100 %;
  • для земель несільськогосподарського призначення — 106 %.

Оскільки п. 2 ст. 22 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-III землі сільськогосподарського призначення включають не тільки сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги), а й несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо), то при обчисленні бази оподаткування платою за землю на 2017 р. застосовуються такі коефіцієнти індексації для:

  • сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) — 1,00;
  • земель несільськогосподарського призначення — 1,06;
  • несільськогосподарських угідь — 1,124.

Водночас звертаємо увагу, що Порядком нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженим наказом Мінагрополітики України від 22.08.2013 р. № 508 (далі — Порядок № 508), визначено, що нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і дворами здійснюється відповідно до цього Порядку, як для земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (п. 1.3 Порядку).

Таким чином, несільськогосподарські угіддя згідно з п. 1.3 Порядку № 508 віднесено до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, для обчислення податкових зобов’язань з плати за землю яких застосовується коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки землі, визначений на 2017 р., як для земель несільськогосподарського призначення — 1,06.