Запитання - відповіді

Примітки до фінзвітності
Страховою компанією, що складає фінзвітність за МСФЗ, за результатами І кварталу 2017 р. подано фін­звітність з примітками. Чи потрібно при поданні фінзвітності з примітками, складеними відповідно до МСФЗ, повідомляти про це ДФС?

Згідно з п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу платник податку на прибуток подає разом з відповідною Декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для її подання з урахуванням вимог ст. 137 Кодексу.

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до цього пункту платниками податку на прибуток та неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до Декларації (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною.

Частиною другою ст. 11 Закону про бухоблік визначено, що фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Форма Декларації передбачає заповнення таблиці «Відомості про одночасне подання до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств форм фінансової звітності».

Однією з форм фінансової звітності є Типова форма фінансової звітності №  5 «Примітки до річної фінансової звітності» (далі — Форма №  5), затверджена наказом №  302. Форма складається та подається всіма підприємствами, крім банків, бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до законодавства, та підприємств, які згідно із законодавством складають фінзвітність за МСФЗ (п. 7 наказу №  302).

При цьому для підприємств, які складають фінансову звітність за МСФЗ, не встановлено окремої форми для приміток до фінансових звітів.

Згідно з п. 7 МСБО 1 примітки до фінзвітів містять інформацію про фінансовий стан, прибутки та збитки й інший сукупний дохід, зміни у власному капіталі та рух грошових коштів. Примітки надають описові пояснення чи детальніший аналіз статей, поданих у цих фінансових звітах, а також інформацію про статті, які не відповідають вимогам визнання в цих звітах.

Отже, платники, які складають звітність за МСФЗ і подають примітки у складі фін­звітності як додаток до неї у самостійно обраному вигляді (письмове пояснення, таб­лиця, графік тощо), не проставляють позначку у таблиці «Відомості про одночасне подання до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств форм фінансової звітності».