Запитання - відповіді

Одиниця виміру товарів
Чи може платник податку при постачанні товару вказати у графі 4 податкової накладної іншу одиницю виміру, ніж зазначену у податковій накладній при придбанні такого товару, з відповідним кодом згідно з КСПОВО?

Пунктом 16 Порядку № 1307 передбачено, що до податкової накладної, вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, зокрема:

  • до графи 2 — номенклатура товарів/послуг постачальника (продавця);
  • до граф 4 та 5 — одиниця виміру товарів/послуг.

Графи 4 та 5 заповнюються відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО), чинного на дату складання податкової накладної:

  • у графі 4 зазначається умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної у КСПОВО;
  • у графі 5 — код відповідної одиниці вимірювання/обліку, зазначений у КСПОВО.

У разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладено у  п. 11 Порядку № 1307, у графі 4 вказується «грн».

У разі якщо товар/послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО, то у графі 4 зазначається умовне позначення одиниці вимірювання таких товарів/послуг, яке використовується для обліку та відображається у первинних документах, а графа 5 не заповнюється.

У графі 7 податкової накладної зазначається ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ.

Оскільки платник податку може здійснювати постачання товару, ціну якого при придбанні було встановлено, наприклад, за вагову одиницю (приміром, тонну), за ціною за іншу вагову одиницю (наприклад, кілограм) такого товару, то одиниця виміру, вказана у графі 4 податкової накладної, складеної на операцію з постачання товару, в окремих випадках може відрізнятися від одиниці виміру, зазначеної у податковій накладній, отриманій таким платником при придбанні цього товару.