Запит  
   
Починаючи з дати  
   
Закінчуючи датою  
Нові відповіді: Рентна плата
Підприємство ТЕЦ згідно з укладеними окремими договорами про надання послуг з питного водопостачання є вторинним водокористувачем та використовує воду для задоволення власних господарсько-побутових потреб, а також є постачальником гарячої води для потреб населення. Чи є таке підприємство платником рентної плати?
Чи є платником рентної плати за спецвикористання води водокористувач, який використовує воду, отриману від постачальника згідно з договором про надання послуг з водопостачання та приймання стічних вод через приєднані мережі?
Підприємство подає декларацію з рентної плати за спецвикористання води за місцем знаходження водного об’єкта. Чи потрібно подавати копію такої декларації за основним місцем обліку?
Чи є підприємство, яке отримує воду відповідно до договору на поставку води від первинного водокористувача для здійснення господарської діяльності, платником рентної плати за спеціальне використання води?
Підприємством укладено договір про надання послуг з водопостачання з центральним водопостачальником. Приміщення, в яке постачається вода, здається в оренду. Хто є платником рентної плати: орендар такого приміщення чи орендо­давець?