Запит  
   
Починаючи з дати  
   
Закінчуючи датою  
Нові відповіді: Рентна плата
Хто є платниками рентної плати за спеціальне використання води у 2018 р.?
Чи потрібно подавати податкову звітність та сплачувати рентну плату за спецвикористання води, якщо отримано дозвіл на таке користування, а саме вирощування товарної риби без скиду води, але з моменту отримання дозволу і по теперішній час господарська діяльність не ведеться?
Чи правомірне застосування коефіцієнта 0,3 до ставок рентної плати за спецвикористання води суб’єктом господарювання, який здійснює централізоване постачання холодної та гарячої води і водовідведення для населення, підприємств та інших споживачів на підставі ліцензії на централізоване водопостачання?
Суб’єкт господарювання — первинний водокористувач забезпечує населення питною водою. Чи виникає у нього об’єкт оподаткування рентною платою за спецвикористання води?
Чи потрібно сплачувати рентну плату за спецвикористання води суб’єкту господарювання, який отримав дозвіл на спецводокористування (вирощування товарної риби у ставках без скиду води), але з моменту отримання дозволу не здійснював господарську діяльність?
Чи є платником рентної плати за спецвикористання води суб’єкт господарювання, який на підставі укладеного договору на послуги централізованого водопостачання та водовідведення окрім використання води для задоволення винятково власних питних і санітарно-гігієнічних потреб постачає воду орендарям власних приміщень?
Як застосовується коефіцієнт рентабельності гірничодобувних підприємств при обчисленні податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі — рентна плата) у 2017 р.?
Підприємство ТЕЦ згідно з укладеними окремими договорами про надання послуг з питного водопостачання є вторинним водокористувачем та використовує воду для задоволення власних господарсько-побутових потреб, а також є постачальником гарячої води для потреб населення. Чи є таке підприємство платником рентної плати?
Чи є платником рентної плати за спецвикористання води водокористувач, який використовує воду, отриману від постачальника згідно з договором про надання послуг з водопостачання та приймання стічних вод через приєднані мережі?
Підприємство подає декларацію з рентної плати за спецвикористання води за місцем знаходження водного об’єкта. Чи потрібно подавати копію такої декларації за основним місцем обліку?
Чи є підприємство, яке отримує воду відповідно до договору на поставку води від первинного водокористувача для здійснення господарської діяльності, платником рентної плати за спеціальне використання води?
Підприємством укладено договір про надання послуг з водопостачання з центральним водопостачальником. Приміщення, в яке постачається вода, здається в оренду. Хто є платником рентної плати: орендар такого приміщення чи орендо­давець?