Запит  
   
Починаючи з дати  
   
Закінчуючи датою  
Нові відповіді: РРО. Готівка
Підприємство здійснює реалізацію товарів на виставках, ярмарках та під час виїзної торгівлі. На яку адресу необхідно зареєструвати РРО? Який порядок реєстрації портативного РРО?
Чи потрібно фізичній особі — підприємцю другої та третьої груп у разі перевищення у календарному році доходу понад 1 млн грн застосовувати РРО, якщо розрахунки за продані товари/послуги здійснюються лише шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку платника на банківський рахунок фізичної особи — підприємця?
Відокремлений підрозділ отриману готівку від реалізації товарів/послуг проводить через РРО та передає до каси головного підприємства. Як відобразити таку операцію? Чи потрібно застосовувати касову книгу на відокремленому підрозділі при переміщенні готівкових коштів з місця проведення розрахунків до місць її тимчасового зберігання?
Чи потрібно застосовувати РРО підприємству, яке здійснює розрахунки за допомогою платіжних карток та платіжних систем?
Як закривається касова книга (після закінчення календарного року або у разі зміни її форми) та який строк її зберігання?
Як суб’єкту господарювання оприбуткувати іноземну валюту до каси?
Чи застосовуються РРО підприємствами споживчої кооперації, сільгосптоваровиробниками під час продажу підакцизних товарів на території села?
Небанківська фінансова установа здійснює операції з приймання готівки для подальшого переказу, тобто операції з відправлення та виплати переказу отримувачу. Чи потрібно їй застосовувати РРО?
Підприємство має кілька відокремлених підрозділів, в яких не проводяться операції з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, готівкові розрахунки проводяться із застосуванням РРО та веденням КОРО, а готівкова торговельна виручка інкасується банківською службою/працівники підрозділу самостійно здають до каси банку/передають до основної каси підприємства. Чи потрібно таким підрозділам вести касову книгу?
Суб’єкт господарювання здійснює роздрібну торгівлю пальним на кількох орендованих АЗС, які працюють цілодобово (зміна працівників на АЗС триває з 09.00 до 09.00 наступної доби). При реалізації пального застосовуються РРО, фіскальні звітні чеки (Z-звіти) друкуються не пізніше 24.00 кожного робочого дня. Чи можна підприємству друкувати Z-звіти не о 23.55, а під час перезмінки о 09.00?
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку реалізує технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, в одній зі своїх господарських одиниць, а в інших продає супутні товари (надає послуги). Чи потрібно їй застосовувати РРО на всіх інших господарських одиницях?
Чи є обмеження на готівкові розрахунки фізичної особи з суб’єктом господарювання протягом дня?
Фізична особа — підприємець проводить готівкові розрахунки, оформлю­ючи їх товарними чеками, та веде книгу обліку доходів і витрат. Як такій особі оприбутковувати готівкову виручку?
Чи заповнюється реквізит «Видати» у видатковому касовому ордері упов­новаженою особою банку при проведенні інкасації?
Підприємство реалізує продукцію власного виробництва. Чи потрібно йому застосовувати РРО?
Як оприбутковується готівка на торговельних об’єктах і чи обов’язково використовувати касову книгу відокремленим підрозділам, які не проводять операції з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами?
Чи може суб’єкт господарювання роздрукувати копію звітного фіскального чека у разі втрати його оригіналу?
Чи вважатиметься неоприбуткованою готівка, яка залишатиметься у скриньці РРО, якщо до зняття фіскального звітного чека на РРО підприємством не проводитиметься операція «службова видача»?
Прибуткові та видаткові касові ордери підписано не головним бухгалтером, а уповноваженою керівником підприємства особою. Хто у такому випадку має ставити своє прізвище та ініціали в цих касових ордерах?
Як суб’єкту господарювання проводити заокруглення в чеку суми загальної вартості придбаних товарів (отриманих послуг)?