Запит  
   
Починаючи з дати  
   
Закінчуючи датою  
Нові відповіді: РРО. Готівка
Як закривається касова книга (після закінчення календарного року або у разі зміни її форми) та який строк її зберігання?
Як суб’єкту господарювання оприбуткувати іноземну валюту до каси?
Чи застосовуються РРО підприємствами споживчої кооперації, сільгосптоваровиробниками під час продажу підакцизних товарів на території села?
Підприємство має кілька відокремлених підрозділів, в яких не проводяться операції з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, готівкові розрахунки проводяться із застосуванням РРО та веденням КОРО, а готівкова торговельна виручка інкасується банківською службою/працівники підрозділу самостійно здають до каси банку/передають до основної каси підприємства. Чи потрібно таким підрозділам вести касову книгу?
Небанківська фінансова установа здійснює операції з приймання готівки для подальшого переказу, тобто операції з відправлення та виплати переказу отримувачу. Чи потрібно їй застосовувати РРО?
Суб’єкт господарювання здійснює роздрібну торгівлю пальним на кількох орендованих АЗС, які працюють цілодобово (зміна працівників на АЗС триває з 09.00 до 09.00 наступної доби). При реалізації пального застосовуються РРО, фіскальні звітні чеки (Z-звіти) друкуються не пізніше 24.00 кожного робочого дня. Чи можна підприємству друкувати Z-звіти не о 23.55, а під час перезмінки о 09.00?
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку реалізує технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, в одній зі своїх господарських одиниць, а в інших продає супутні товари (надає послуги). Чи потрібно їй застосовувати РРО на всіх інших господарських одиницях?
Чи є обмеження на готівкові розрахунки фізичної особи з суб’єктом господарювання протягом дня?
Фізична особа — підприємець проводить готівкові розрахунки, оформлю­ючи їх товарними чеками, та веде книгу обліку доходів і витрат. Як такій особі оприбутковувати готівкову виручку?
Чи заповнюється реквізит «Видати» у видатковому касовому ордері упов­новаженою особою банку при проведенні інкасації?
Підприємство реалізує продукцію власного виробництва. Чи потрібно йому застосовувати РРО?
Як оприбутковується готівка на торговельних об’єктах і чи обов’язково використовувати касову книгу відокремленим підрозділам, які не проводять операції з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами?
Чи може суб’єкт господарювання роздрукувати копію звітного фіскального чека у разі втрати його оригіналу?
Чи вважатиметься неоприбуткованою готівка, яка залишатиметься у скриньці РРО, якщо до зняття фіскального звітного чека на РРО підприємством не проводитиметься операція «службова видача»?
Прибуткові та видаткові касові ордери підписано не головним бухгалтером, а уповноваженою керівником підприємства особою. Хто у такому випадку має ставити своє прізвище та ініціали в цих касових ордерах?
Як суб’єкту господарювання проводити заокруглення в чеку суми загальної вартості придбаних товарів (отриманих послуг)?
Як заповнювати реквізити прибуткових і видаткових касових ордерів при здаванні готівки до банку?
Як заповнювати реквізити щодо номерів у прибутковому та видатковому касових ордерах, а також у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів?
Суб’єкт господарювання здійснює фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність. Чи має він право не застосовувати РРО при наданні послуг?
Чи допускається продаж пально-мастильних матеріалів із застосуванням РРО зі знижкою 100 % і як таку знижку відображати у касовому чеку?