Запитання - відповіді за тегом

борг
Заборгованість за основною сумою наданого банком кредиту прострочена понад 360 днів, а за сумою нарахованих процентів — відсутня. Чи вважається така заборгованість для банку безнадійною?
Чи включається до оподаткованого доходу сума боргу, яку анульовано кредитором до закінчення строку позовної давності? Якщо так, то за якою ознакою доходу відображається анульований борг у формі № 1ДФ?
Обов’язок зі створення резерву сумнівних боргів на підприємстві встановлено вимогами національних та міжнародних бухгалтерських стандартів. Але багатьох бухгалтерів цікавить: чи всі підприємства мають створювати такі резерви; чи потрібно створювати резерв сумнівних боргів на нараховані штрафи, пені?
Чи може платник податку зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму доходів внаслідок прощення банком (кредитором) боргу (частини боргу) на умовах плану реструктуризації?
Як оподатковуються доходи нерезидента, нараховані у вигляді процентів за відстрочення оплати боргу за фінансовою аграрною розпискою?