Запитання - відповіді за тегом

дебіторська заборгованість
Підприємство має дебіторську заборгованість за зовнішньоекономічними контрактами, яка є безнадійною. Чи підлягає така заборгованість відоб­раженню у Декларації про валютні цінності?
Як списати та відобразити у бух­обліку грошові кошти підприємства, що залишилися в банку, який ліквідується?
За яких умов дебіторську заборгованість підприємств, які визнано банкрутами або припинено у зв’язку з ліквідацією, відносять до безнадійної? Чи зменшується фінрезультат до оподаткування на суму такої заборгованості?
Як коригується фінрезультат до оподаткування на суму дебіторської заборгованості при переуступці права вимоги третій особі?
Чи коригується фінрезультат до оподаткування на суму дебіторської заборгованості за оплачені, але не отримані послуги, за якою минув термін позовної давності, у разі якщо заходи щодо її стягнення у судовому порядку не здійснювалися?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування при списанні дебіторської заборгованості в результаті визнання боржника банкрутом?
За результатами перевірки контролюючими органами за дев’ять місяців 2017 р. прострочену кредиторську заборгованість на отримані аванси не визнано доходом. Як у декларації з податку на прибуток за 2017 р. відобразити результати перевірки?
Як відобразити на дату переходу на спрощену систему оподаткування дебіторську та кредиторську заборгованість, яка обліковувалася на загальній системі оподаткування?
За яких умов дебіторська заборгованість реорганізованої юридичної особи, яка не погашена внаслідок недостатності майна боржника, визнається безнадійною у правонаступника?