Запитання - відповіді за тегом

екологічний податок
Чи повинен суб’єкт господарювання сплачувати екологічний податок за тимчасове розміщення на власній території відходів, які утворилися в процесі господарської діяльності, з метою подальшої передачі їх для утилізації спеціалізованим підприємствам на підставі укладених договорів?
Підприємство має у власності об’єкт нерухомого майна — поле фільтрації, яке як місце видалення відходів призначено для надання послуг в операціях з видалення рідких відходів, зокрема, у складі стічних вод (далі — cпоруда). До споруди здійснюється скид стічних вод іншими суб’єктами господарювання. Чи є таке підприємство платником екологічного податку?
Чи складається податкова звітність з екологічного податку за звітні (податкові) періоди 2019 р. у частині викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря, якщо фактичний обсяг цих викидів протягом року не перевищує 500 т?
Як при обчисленні екологічного податку визначається річний обсяг викидів двоокису вуглецю, що перевищує 500 т за рік, якщо суб’єкт господарювання має декілька стаціонарних джерел забруднення в межах одного та/або декількох населених пунктах або за їх межами?
Товариство має структурні підрозділи, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення у частині викидів двоокису вуглецю. Як у такому випадку правильно складати та подавати податкову звітність з податку?
Під час проведення господарської діяльності підприємства утворюються певні категорії відходів, послуги з утилізації яких на підставі укладених угод надають спеціалізовані підприємства. Чи має підприємство сплачувати екологічний податок за розміщення відходів?