Запитання - відповіді за тегом

експортно-імпортні операції
Чи можливе припинення зобов’язань за експортно-імпортними операціями шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог на суму валютної виручки?
Чи застосовується відповідальність до суб’єкта господарювання за порушення граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями, що відбулось до дати набрання чинності Законом № 2473?
З якого моменту банк розпочинає відлік установлених Нацбанком граничних строків розрахунків за експортними та імпортними операціями?
Підприємство здійснило експорт продукції. Чи може бути зменшена сума коштів надходжень, яка має надійти за експорт продукції, та за яких умов?
Покупець-нерезидент за умовами зовнішньоекономічної угоди здійснив повернення частини раніше експортованого товару платнику податку — експортеру. Зазначений товар після переукомплектації підлягає подальшій реалізації на митній території України. Чи включається сума ПДВ, сплачена при поверненні товару на митну територію України, до податкового кредиту?
Чи зупиняється нарахування пені за порушення строків розрахунків за операціями з експорту/імпорту товарів у разі виникнення форс-мажорних обставин? Якими документами такі обставини підтверджуються?
З якої дати розпочинається відлік установлених НБУ граничних строків розрахунків за експортними операціями?