Запитання - відповіді за тегом

фізична особа
Як оподатковуються дивіденди, нараховані на користь фізичної особи?
Чи має право фізична особа — підприємець, яка є платником єдиного податку другої групи (код КВЕД 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля»; код КВЕД 47.19 «Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (основний)»), продавати товари (канцтовари, друковану продукцію) юридичним особам та фізичним особам — підприємцям, які застосовують загальну систему оподаткування?
Фізична особа — підприємець, що є платником єдиного податку другої групи за договором з дистриб’ютором, демонструє фільми, за що сплачує дистриб’ютору роялті у відсотках від отриманої за квитки суми. Яка сума є доходом платника єдиного податку — вся сума, отримана від продажу квитків в касу, чи за мінусом роялті, сплаченого дистриб’ютору?
Як оподатковується дохід, отриманий фізичною особою від продажу власної сільгосппродукції (крім продукції тваринництва)?
Чи включається рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів до складу витрат фізичної особи — підприємця на загальній системі оподаткування?
Який порядок отримання довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок за формою № 3ДФ?
Чи має право фізична особа — підприємець застосовувати коефіцієнт індексації із значенням 120 % для земель водного фонду?
Чи повинен платник податку — фізична особа — резидент подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі — податкова декларація) у разі отримання ним від іншої фізичної особи у дарунок майна, якщо податок на доходи фізичних осіб сплачено після нотаріального оформлення договору?
Фізична особа, яка досягла пенсійного віку та отримала пенсійне посвідчення, має у власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 2,5 га. Чи повинна така особа сплачувати податок за землю?
Чи може надаватися пільга з податку на нерухоме майно у вигляді зменшення бази оподаткування об’єктів житлової нерухомості фізичної особи — платника податку за вибором такого платника щодо однієї з двох квартир?
Чи може контролюючий орган нарахувати фізичній особі податок на нерухоме майно після 1 липня року, що настає за попереднім (звітним) роком, у разі звернення такого платника до контролюючого органу?
Чи є об’єктами оподаткування податком на нерухоме майно будівлі промисловості у розумінні пп. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу, що належать фізичним особам, які здійснюють підприємницьку діяльність?
У платника податку за заявою із заробітної плати утримують і перераховують кошти до страхової компанії відповідно до договору страхування життя. Чи має він у такому випадку право на податкову знижку за витратами, понесеними на страхування?
Лікар має відповідну освіту, кваліфікацію та ліцензію щодо ведення медичної практики. Чи має право на законодавчому рівні такий лікар здійснювати незалежну професійну діяльність без реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності?
Між фізичною особою та самозайнятою особою — нотаріусом укладено договір оренди нежитлового приміщення. Хто зобов’язаний нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір?
Чи включається до складу витрат фізичної особи — підприємця, який застосовує загальну систему оподаткування, сума сплачених платежів за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності та в якому звітному періоді?
До якої дати фізична особа — підприємець, яка застосовує спрощену систему оподаткування та має намір перейти на загальну систему оподаткування і зареєструватися платником ПДВ, повинна подати відповідні заяви?
Чи зобов’язаний суб’єкт господарювання, який нараховує/виплачує дохід фізичній особі — підприємцю, для цілей неутримання податку на доходи фізичних осіб перевіряти систему оподаткування, на якій перебуває підприємець?
У який термін призначається документальна позапланова перевірка за заявою платника податків?
Як відобразити в декларації про майновий стан і доходи з ме­тою отримання податкової знижки витрати, понесені на користь неприбуткових організацій, у разі якщо сума понесених витрат значно більша, ніж отримана заробітна плата?
Фізична особа — платник єдиного податку виявила помилки у раніше поданій декларації. Як у такому випадку заповнити податкову декларацію і зазначити самостійно виправлені помилки?
Фізична особа — резидент отримала від юридичної особи у дарунок частину нежитлового приміщення. Як оподатковується такий подарунок?
Чи враховується при обчисленні податку для фізичної особи — власника житлового будинку площа нежитлових приміщень, яку згідно з документами про право власності включено до загальної площі такого об’єкта нерухомості?
Чи передбачено відповідальність для фізичної особи — платника податку, яка не отримала податкове повідомлення-рішення з податку на нерухомість та відповідно не сплатила податок?
Як фізичній особі — власнику об’єктів житлової нерухомості отримати інформацію про те, чи має вона право на пільгу?
Які податки, збори, обов’язкові платежі повинна сплачувати новостворена фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність. Як дізнатись реквізити рахунків для їх сплати?
Чи обов’язково повинна реєструватися платником ПДВ фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність?
Юридична особа орендує приміщення у фізичної особи і виплачує їй дохід у вигляді орендної плати. Чи нараховується ЄСВ в такому випадку?
До якого бюджету та в який термін потрібно перерахувати ПДФО при продажу фізичною особою (продавцем) іншій фізичній особі рухомого майна за посередництвом юридичної особи, в тому числі яка здійснює реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів?
Податковим агентом протягом звітного року виплачено не в повному обсязі доходи у вигляді заробітної та орендної плати фізичній особі. Який дохід (нарахований чи виплачений) їй потрібно зазначати в розділі ІІ податкової декларації?
Як фізичній особі — платнику єдиного податку відобразити у податковій декларації повернення суми коштів (авансу, передоплати) покупцю за товари (роботи, послуги) у разі розірвання договору (у тому числі якщо їх отримання і повернення відбуваються в різних податкових періодах)?
Яка відповідальність застосовується до фізичної особи, яка до початку перевірки контролюючого органу самостійно виявила факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів з ПДФО (військового збору) та надала уточнюючу декларацію про майновий стан і доходи, при цьому сплатила суму недоплати, але не сплатила штраф у розмірі 3 % від донарахованої суми податку?
Яким чином у декларації заповнити інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податку, якщо фізична особа отримала паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм та через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що повідомила відповідний контролюючий орган?
Фізична особа — резидент отримала подарунок (грошові кошти) із Шотландії у розмірі 100 000 фунтів на особисту банківську карту. Як оподатковується такий дохід та чи потрібно подавати декларацію про майновий стан і доходи?
Фізична особа бажає укласти договір про добровільну участь, згідно з яким сплатити ЄСВ за попередні періоди. На дату подання такою особою заяви про добровільну участь на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданої держреєстратором, нею припинено підприємницьку діяльність, однак контролюючим органом не проведено перевірки та остаточного розрахунку. Чи має право контролюючий орган відмовити такій особі в укладенні договору?
Юридична особа (підприємство) орендує у фізичної особи приміщення. Куди перераховувати ПДФО і військовий збір? За якою ознакою доходу відобразити дохід у формі № 1ДФ?
Чи зобов’язаний роботодавець при виплаті доходу фізичній особі у вигляді суми середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу та за час затримки розрахунку при звільненні, стягнутої з рахунку такого роботодавця на підставі рішення суду, сплачувати ПДФО та військовий збір?
Фізична особа — платник єдиного податку змінила податкову адресу, у зв’язку з чим змінився адміністративний район. До якого контролюючого органу подавати декларацію та сплачувати єдиний податок у такому разі?
Чи сплачувати фізичній особі податок на нерухомість за гуртожиток?