Запитання - відповіді за тегом

готівка
Чи потрібно суб’єкту господарювання (замовнику) реєструватися платником акцизного податку з реалізації пального при здійсненні операцій за договорами підряду та реєструватися платником акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів при заправці техніки підрядника власним пальним через власні АЗС або АГЗС? Чи виникатиме у замовника об’єкт оподаткування акцизним податком?
Чи є обмеження щодо кількості роздрукування Z-звітів протягом робочого дня (зміни)?
Керівник підприємства перебуває у відрядженні. Хто має право підписувати касові документи, зокрема видатковий касовий ордер, та здійснювати ведення операцій з готівкою за його відсутності? Чи вважаються касові ордери, підписані касиром за дні, в які він був відсутній на роботі, правильно оформленими?
Чи вважаються касові ордери, підписані головним бухгалтером за дні, в які він був відсутній на роботі з поважних причин, правильно оформленими, а кошти — оприбуткованими?
Чи потрібно суб’єкту господарювання засвідчувати печаткою підприємства кожний аркуш касової книги, в якій він відображає свої надходження?
Відокремлені підрозділи суб’єкта господарювання здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО. Чи потрібно їм оприбутковувати розмінну монету?
Суб’єкти господарювання здійснюють страхову діяльність і діяльність з випуску і проведення лотерей. Як розраховується ліміт каси та які строки здавання готівкової виручки?
Чи поширюється обмеження готівкових розрахунків у розмірі 50 000 грн на виплату суб’єктами господарювання дивідендів фізичним особам?
Сукупний розмір готівки, яку протягом одного дня суб’єкт господарювання приймає від фізичної особи та видає їй, перевищує 50 000 грн. Чи вважається це порушенням граничної суми розрахунків?
Працівник підприємства придбав за власні готівкові кошти товарно-матеріальні цінності (ТМЦ) на суму 12 000 грн на виробничі (господарські) потреби підприємства з використанням РРО. Чи вважається це порушенням граничної суми готівкових розрахунків?
Суб’єктом господарювання придбано товар, за який сплачено готівкою, але через РРО суму помилково проведено за відділом «безготівка, картка». Які дії продавця?
Представником суб’єкта господарювання — платника акцизного податку придбано пальне на АЗС чи АГЗС за готівку. Хто має складати акцизну накладну?
Як заповнювати реквізити прибуткових і видаткових касових ордерів при здаванні готівки до банку?
Як оприбутковується готівка на торговельних об’єктах і чи обов’язково використовувати касову книгу відокремленим підрозділам, які не проводять операції з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами?
Чи вважатиметься неоприбуткованою готівка, яка залишатиметься у скриньці РРО, якщо до зняття фіскального звітного чека на РРО підприємством не проводитиметься операція «службова видача»?
Чи є обмеження на готівкові розрахунки фізичної особи з суб’єктом господарювання протягом дня?
Фізична особа — підприємець проводить готівкові розрахунки, оформлю­ючи їх товарними чеками, та веде книгу обліку доходів і витрат. Як такій особі оприбутковувати готівкову виручку?