Запитання - відповіді за тегом

касова книга
Підприємство має кілька відокремлених підрозділів, в яких не проводяться операції з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, готівкові розрахунки проводяться із застосуванням РРО та веденням КОРО, а готівкова торговельна виручка інкасується банківською службою/працівники підрозділу самостійно здають до каси банку/передають до основної каси підприємства. Чи потрібно таким підрозділам вести касову книгу?
Як закривається касова книга (після закінчення календарного року або у разі зміни її форми) та який строк її зберігання?
Відокремлений підрозділ отриману готівку від реалізації товарів/послуг проводить через РРО та передає до каси головного підприємства. Як відобразити таку операцію? Чи потрібно застосовувати касову книгу на відокремленому підрозділі при переміщенні готівкових коштів з місця проведення розрахунків до місць її тимчасового зберігання?